לרשימת בתי הספר

תיכון אחד העם,פתח תקווה - 118 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"ב - יונתן איגלר (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום רביעי - י"א - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - יונתן איגלר (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - יונתן איגלר (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - עידן בלוך
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - עידן בלוך
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - גל דור (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"ב - תומר עזרא
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות י"א – י"ב - מקום שני - י"א - תומר עזרא
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - תומר עזרא
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - מקום שני - י"א - ערן אסף
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ערן אסף

גיליס

גיליס ה-53 2021 - מקום ראשון - י"ב - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-53 2021 - ציון לשבח - י - ענבר ולד (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י"ב - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י - אדל פטלקו
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י - זיו רויטמן
גיליס ה-52 2020 - מקום ראשון - י"ב - יונתן איגלר (בנו ארבל)
גיליס ה-52 2020 - ציון לשבח - י"א - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-52 2020 - ציון לשבח - י"א - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - י"ב - יונתן נסים (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-51 2019 - מקום שני - י"א - יונתן איגלר (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - מקום שלישי - י - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"א - יונתן נסים (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-50 2018 - מקום ראשון - י - יונתן איגלר (בנו ארבל)
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - אריאל טירקלטוב
גיליס ה-47 2015 - תעודת הוקרה - י"א - עידן בלוך
גיליס ה-40 2008 - ציון לשבח - י"ב - תומר עזרא
גיליס ה-33 2001 - פרס שלישי - י"ב - ערן אסף
גיליס ה-32 2000 - פרס שלישי - י"א - ערן אסף
גיליס ה-29 1997 - מקום ראשון - י"ב - יובל הלר
גיליס ה-23 1991 - פרס ראשון - י"א - אלכסנדר ברוורמן 🎓
גיליס ה-17 1985 - מקום ראשון - י"ב - אורי גנור
גיליס ה-16 1984 - מקום שלישי - י - אורי גנור

גרוסמן

גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון - י"ב - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני - י - אדל פטלקו
גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - י - ענבר ולד (תוכנית בר אילן)
גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י"ב - יונתן איגלר (בנו ארבל)
גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני (700 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י"א - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
גרוסמן ה-42 2001 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני - י"ב - ערן אסף
גרוסמן ה-41 2000 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי - י"א - ערן אסף

קודגורו אקסטרים

קודגורו אקסטרים ה-7 2011 - מקום ראשון - י"א - תומר חסקלוביץ' - Mamaliga
קודגורו אקסטרים ה-7 2011 - מקום ראשון - י"א - גל דור (תוכנית בר אילן) - Mamaliga
קודגורו אקסטרים ה-7 2011 - שלב ב - י"א - תומר חסקלוביץ' - Mamaliga
קודגורו אקסטרים ה-7 2011 - שלב ב - י"א - גל דור (תוכנית בר אילן) - Mamaliga
קודגורו אקסטרים ה-5 2009 - מקום ראשון - איתי כץ - XLII
קודגורו אקסטרים ה-5 2009 - מקום ראשון - תומר עזרא - XLII

קודגורו

קודגורו ה-13 2012 - 7 - י"ב - תומר חסקלוביץ'

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י - אדל פטלקו
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י"ב - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י - ליאב כהן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י"ב - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י - ענבר ולד (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-24 2020 - הצטיינות - י"א - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-24 2020 - הצטיינות - י"ב - יונתן נסים (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-24 2020 - הצטיינות - י"א - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י - ניקול גרוסמן (בנו ארבל)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - יהודה גליזרין
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - ירון מייכר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י"א - תומר חסקלוביץ'
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-14 2010 - הצטיינות - י - גל דור (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-14 2010 - הצטיינות - איתי פינץ
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-11 2007 - הצטיינות - י"א - תומר עזרא
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-10 2006 - 12 ראשונים - י"ב - דורון עזרא
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-10 2006 - הצטיינות - י - תומר עזרא
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-9 2005 - הצטיינות - י"א - שני גת

דן דוד - NAME YOUR HERO

דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2020 2020 - 2 - י"א - דניאל חממי - לא רואה אף אחד ממטר - בזה נבבה
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2020 2020 - 2 - י - שני קרדונר - רובין הוד של המדע - אלכסנדרה אלבקיאן
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2019 2019 - 2 - י - ליה בר-סלע - צעד בכיוון האמת - אליזבת לופטוס
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2019 2019 - 3 - י"ב - שירה יונג - פוליטיקה זו לא מילה גסה - סתיו שפיר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2019 2019 - 3 - י"ב - נועם יהושע - הניצחון הכפול - אננד גירידהרדס
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2018 2018 - 3 - י"ב - כרמל פוקס - "להיאחז בתקווה" אודות גרייס אקאלו
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2017 2017 - 1 - י"א - רחל קומיסרצ'יק - מאיה אנג'לו - ובכל זאת אני עולה
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2017 2017 - 3 - י"א - עידו בר-סלע - בנקסי - לשנות בעזרת האמנות
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2016 2016 - 3 - שני הרשקוביץ - "האלגוריתם שיפתור את בעיית הרעב"./חברת NRGene
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2016 2016 - 3 - ליהי חיון - "צחוק מתגלגל"./Smile Train
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2016 2016 - 3 - עידן כהן - "שואת הנשים היזידיות"./אמינה סעיד חסן
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 1 - י"א - אדר חדאד - רק הילדים מוכשרים לאידיאלים/ג'ושוע וונג צ'י פאנג
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 2 - י"א - נעה כהן - האישה שפיצחה את הקוד/גרייס מרי הופר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 2 - י"א - שקד יסקין - אי אפשר לזרוק שליש מהעוגה ולהשאיר אותה שלמה/איכות סביבה, מלחמה בבזבוב מזון ופיתוח בר קיימא
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 3 - י - רונית זיסו - הצמח שיציל את העולם/Bioglow
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 3 - י - לימור אלטשול - The perfect chess player
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 3 - י"א - מתן רוזנברג - The man who does the music
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 3 - י"א - שחר שילר - ריטה לוי מונטלצ'יני
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 3 - י - אורן אמינוף - מיצ'יו קאקו
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 3 - י - תומר ליב - רמש ראסקר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2012 2012 - 2 - י"ב - תומר חסקלוביץ' - פול סטמץ - חלוץ ומורה דרך בחקר פטריות לתועלת האדם והסביבה.
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2012 2012 - 2 - י - טליה רוזנברג - דניאל ליבסקינד - אדריכל שדרך עיצוב מבניו מעביר מסרים וערכים.
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2012 2012 - 2 - י - עומר ויזל - פרופ' ג'יימס הית' - חוקר בתחום כימיה וננו טכנולוגיה
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2012 2012 - 3 - י - מיכל צדקה - שירין נשאט היא אמנית ילידת איראן, שפועלת במערב. היא עוסקת בצילום ובאמנות וידיאו דרכם מבקרת את דיכוי הנשים בתרבותה.
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2011 2011 - 2 - י"ב - ניצן מור - פרופ' תומס פטרסון - כמו אוויר לנשימה (תרומת איברים להשתלה)
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2011 2011 - 3 - י"א - הראל רוזנבאום - להקת אורפנד לנד
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 1 - י"א - עדן קופרווסר - פרופסור ברנרד לואיס: לגעת באומץ בהסטוריה כדי להבין את ההווה
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 2 - י"א - ניצן מור - הלבבות הקדושים
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 3 - י"א - נעמה אגארי - החיים כמשחק שחמט, גארי קספרוב

כימיאדה

כימיאדה ה-20 2018 - י"א - משתתף בגמר - י - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
כימיאדה ה-19 2017-18 - מקום שלישי - י"א - נועה קרסק IMChO
כימיאדה ה-18 2016-17 - מקום שני - י"ב - אנה ז'וקוב
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - י - נועה קרסק IMChO
כימיאדה ה-17 2015-16 - משתתף בגמר - י"א - אנה ז'וקוב
כימיאדה ה-17 2015-16 - משתתף בגמר - י"א - תומר בן פורת
כימיאדה ה-16 2014-15 - משתתף בגמר - י"א - עומר יניב
כימיאדה ה-15 2013-14 - ההרצאה הטובה ביותר - י"א - זיו ליברמן

מנחים עמיתים

מנחים עמיתים ה-מחזור ראשון תש"ע 2010-2009 - השתתפות - י - גל דור (תוכנית בר אילן) - אפסים של אינטגרלים אבליאניים

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-31 2020 - הצטיינות - י"א - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-30 2019 - י"א - הצטיינות - י - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן)

האולימפיאדה לביולוגיה

האולימפיאדה לביולוגיה ה-10 2007 - תחרות הצילומים - שלישי - ירון שמש - מסדר צב(א)י
האולימפיאדה לביולוגיה ה-9 2006 - אולימפיאדה - חמישי - שיר כץ - החורשה כבית גידול בדגש הפטרייה המדפית.
האולימפיאדה לביולוגיה ה-9 2006 - אולימפיאדה - שישי - קיריל רזניקובסקי - שדה בור כבית גידול בדגש נמלת הקציר וגדיל.
האולימפיאדה לביולוגיה ה-9 2006 - תחרות הכרזות - שני - לירון שלום

אולימפיאדת האחדות - Formula of Unity

אולימפיאדת האחדות - Formula of Unity ה-7 2019 - ראשון - י - אלמוג ולד APIO (תוכנית בר אילן) - 35/35

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-6 2010 - ציון לשבח - איתי פינץ - יצירת תמונות בתלת ממד באמצעות ריי טרייסינג (Ray Tracing).
כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-4 2008 - ציון לשבח - עמית ויזל - פיתוח מנוע גרפי למשחק תלת ממדי.


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן