לרשימת בתי הספר

שבח מופת,תל אביב - 342 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - שלמה יונתן סטרטייבסקי
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - דניאל רמיזוב
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - דניאל רבינוביץ'
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - מתן סוקולובסקי
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - מתן סוקולובסקי
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - יונתן פייגל
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"ב - תומר נוביקוב
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - מתן סוקולובסקי
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"ב - אמוץ אופנהיים
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - ארטיום מכלין
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - תומר נוביקוב
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - בנימין זק-קוטוזוב
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - יובל חצ'טורוב
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - ליאור אלתרמן
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - תומר נוביקוב
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ח - מתן סוקולובסקי
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - בני זק
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - אמוץ אופנהיים
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - יונתן קוגן
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - מארק בינשטיין
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - גרגורי ברלינבלאו
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון בהצטיינות - י - אמוץ אופנהיים
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - ט - תומר נוביקוב
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - מארק בינשטיין
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - ארטיום מכלין
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - יובל חצ'טורוב
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - מארק אפארצין
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - סלווה זינביץ'
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - יבגני גרוייסמן
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - יונתן קוגן
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - רויטברף זאב
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - יונתן קוגן
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - אמוץ אופנהיים
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - מארק אפארצין
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - תומר נוביקוב
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - יבגני גרוייסמן
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - זאב רויטברף
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - גיל גיטיק
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - ודים נובגורודוב
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - יבגני גרוייסמן
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - מילה וולקוב
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - זאב רויטברף
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - פני וולקוב
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - יונתן קוגן
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - נטשה רום
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ט - גיל גיטיק
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ט - זאב רויטברף
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - יבגני גרוייסמן
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ולדיסלב פנקוב
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - אלן תמר רויטברף
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - יגאל ז'לקין
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - גיל גיטיק
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - ולדיסלב פנקוב
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - זאב רויטברף
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - ודים נובגורודוב
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ראובן פלקוביץ'
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"ב - סימיון נוביקוב
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"ב - יבגני פריימוביץ' CEOI
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - איליה גורליק
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - סלבה נובגורודוב
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - יובל רוכמן
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - אלן תמר רויטברף
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - ולדיק פנקוב
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - יובל רוכמן
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות י"א – י"ב - מקום שני - י"א - איליה גורליק
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות י"א – י"ב - מקום שני - י"א - יבגני פריימוביץ' CEOI
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות י"א – י"ב - מקום שלישי - י"א - יעקב קומרובסקי
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"ב - חיים בנדר (קידומטיקה)
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - אלן תמר רויטברף
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - יבגני פריימוביץ' CEOI
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - איליה גורליק
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - יובל רוכמן
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות י"א – י"ב - מקום ראשון - י"ב - אלכסיי גלדקיך
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות י"א – י"ב - מקום שני - י"א - מריה סבצ'וק
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"ב - בוריס אודנופוזוב
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ט - איליה גורליק
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - חיים בנדר (קידומטיקה)
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - יבגני פריימוביץ' CEOI
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - מריה סבצ'וק
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - קטיה מויסייב
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום ראשון - י"ב - יורי בורדה 🎓
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום שני - י"א - אלכסיי גלדקיך
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום שלישי - י"א - קרינה סמבליאן
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום שלישי - י"ב - אלכסנדר איטלמן
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום שלישי - י"ב - דמיטרי בלוך
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"א - קלרה שיכלמן
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"א - בוריס אודנופוזוב
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - פרס ראשון - י - אלכסיי גלדקיך
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - פרס שני - י - בוריס אודנופוזוב
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - פרס שני - ט - מריה סבצ'וק
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - פרס שלישי - ח - איליה גורליק
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - פרס שלישי - ח - יבגני פריימוביץ' CEOI
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - דני זסטנקר
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - קלרה שיכלמן
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - פרס ראשון - י"ב - איליה גרינגלז
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - פרס ראשון - י"א - יורי בורדה 🎓
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"ב - דמיטרי פייפמן 🎓
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח ופרס מיוחד על רעיון מקורי - י"ב - ויטלי אנטין
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - פרס ראשון - י - יורי בורדה 🎓
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - פרס שני - ט - בוריס אודנופוזוב
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - פרס שני - י - יעקב פלקוביץ'
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - פרס שלישי - י - דמיטרי בלוך
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - פרס שלישי - י - לב קדישביץ
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - י - אלון לוין
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - י - אלכס איטלמן
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - ח - ולדי קונובלוב
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - י - קונסטנטין ליבנוב
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - ט - קלרה שיכלמן
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס ראשון - י"ב - אלכסיי אנטין 🎓
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שני - י"א - מיכאל בוקי
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שני - י"ב - נטלי קוריץ
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"א - דמיטרי פייפמן 🎓
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס רביעי - י"א - אלכסיי ליחובודוב
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס רביעי - י"א - ורוניקה אוליצ'ני
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - איליה גרינגלז
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - יעקב ליפשיץ
תחרות הערים ה-23 תשס"ב (2001-2002) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - דמיטרי פייפמן 🎓
תחרות הערים ה-23 תשס"ב (2001-2002) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - אנטון נפומניאשצ'י
תחרות הערים ה-23 תשס"ב (2001-2002) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - יעקב ליפשיץ
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ט - אלכסיי אנטין 🎓
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - יורי סולודקין
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - אנטולי אפרוס
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - דמיטרי פייפמן 🎓
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - ויטלי אנטין
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - ולדימיר ברונשטיין
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - איליה גרינגלז
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - אנטון נפומניאשצ'י
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ח - מיכאל בוקי
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - י - אינה גולדנברג
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - דני לב
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - יעקב ליפשיץ
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ח - גיל פידל
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - נטלי קוריץ
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - מקום ראשון - י"א - מארק גינזבורג
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - מקום ראשון - י"א - מיכאל חנבסקי
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - מקום שני - י"א - סלבה קרנר
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - מקום שלישי - י"א - איליה סורדין
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - ציון לשבח - י"א - יבגני פוקרס
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - מיכאל חנבסקי
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - רמי איזנבוד 🎓 פרס לויצקי
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - אלכסיי אנטין 🎓
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - מיקי גיטרץ
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - איליה סורדין
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ודים קוסוי
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - טל אפרוס
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ח - סרגיי ברנובסקי
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - י - מארק גינזבורג
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - יורי סולודקין
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - אנדרי סטולרנקו
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ט - קיריל קנדלוב
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות י"א - י"ב - מקום ראשון - י"א - רומן דובגרד
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות י"א - י"ב - אות הוקרה - י"ב - אלכסנדר סודין
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות י"א - י"ב - אות הוקרה - י"א - מיכאל פצ'טניקוב
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון בהצטיינות - ט - רמי איזנבוד 🎓 פרס לויצקי
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - רומה מירוצ'ניק
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ט - לב בלכמן
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - רומן דובגרד
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - מיכאל סימקין
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - טל אפרוס
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - מיקי גיטרץ
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - לאוניד גרינברג
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - לב לייבמן
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - יורי סולודקין
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - מטווי בוסיס
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - דניאל כהן
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - פבל לוין
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - אלכסנדר מריאנובסקי
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - איליה סורדין
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - מיכאל פצ'טניקוב
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - טלי קרופקיו
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות י"א - י"ב - מקום ראשון - י"א - מקסים ביצ'וץ'
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות י"א - י"ב - ציון לשבח - י"ב - פבל גינזבורג
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות י"א - י"ב - ציון לשבח - י"א - אלכסנדר סודין
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - ט - רומן דובגרד
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - ט - מיכאל סימקין
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - מקסים ביצ'וץ'
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - פבל גינזבורג
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - יבגני ציזין
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - רמי איזנבוד 🎓 פרס לויצקי
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - אלכס אפרוס
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - לב בלכמן
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - רומה מירוצ'ניק
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - אלכסנדר סודין
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - ח - ודים קוסוי
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - אות הוקרה - י"א - איציק גינדין
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - סרגיי נוביקוב
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - ט - אלכסיי רדול
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ח - מיכאל סימקין
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - רומן דובגרד
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - אלכס אפרוס
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - בוריס גיברץ
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - רומה מירוצ'ניק
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - דנט פומרנץ
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - מיכאל פצ'טניקוב
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - מרק קודריצקי
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - יאן שוורצשניידר
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום ראשון - י"ב - לב בוחובסקי 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום ראשון - י"ב - ולדיסלב גלפר
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום ראשון - י"ב - לב רדזיווילובסקי
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום ראשון - י"ב - פבל רדזיווילובסקי
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום שלישי - י"ב - דמיטרי קוצ'ין
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - ציון לשבח - י"ב - לב בורובוי

בנו ארבל

בנו ארבל ה-1 תשע"ד (2013-2014) - ציון לשבח - ט - מתן סוקולובסקי

זוטא

זוטא ה-2012 תשע"ג (2012-2013) - מקום שלישי - ח - מתן סוקולובסקי
זוטא ה-2011 תשע"ב (2011-2012) - מקום ראשון - ט - תומר נוביקוב
זוטא ה-2011 תשע"ב (2011-2012) - ציון לשבח - ט - בני זק
זוטא ה-2009 תש"ע (2009-2010) - ציון לשבח - ז - תומר נוביקוב
זוטא ה-2009 תש"ע (2009-2010) - מקום שני - ח - אמוץ אופנהיים

גיליס

גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י - שלמה יונתן סטרטייבסקי
גיליס ה-48 2016 - ציון לשבח - י"א - דניאל רבינוביץ'
גיליס ה-47 2015 - מקום שני - י"ב - תומר נוביקוב
גיליס ה-46 2014 - מקום שלישי - י"א - תומר נוביקוב
גיליס ה-45 2013 - מקום ראשון - י"א - אמוץ אופנהיים
גיליס ה-44 2012 - ראשון - י - אמוץ אופנהיים
גיליס ה-44 2012 - רביעי - י"ב - יבגני גרוייסמן
גיליס ה-44 2012 - רביעי - ט - תומר נוביקוב
גיליס ה-43 2011 - מקום שני - ט - אמוץ אופנהיים
גיליס ה-43 2011 - ציון לשבח - ח - תומר נוביקוב
גיליס ה-43 2011 - ציון לשבח - י"א - גיל גיטיק
גיליס ה-41 2009 - ציון לשבח - י"ב - תמר רויטברף
גיליס ה-40 2008 - ציון לשבח - י - יגאל ז'לקין
גיליס ה-40 2008 - ציון לשבח - י"א - תמר רויטברף
גיליס ה-39 2007 - ציון לשבח - י"א - סמיון נוביקוב
גיליס ה-38 2006 - מקום שני - י"ב - אלכסיי גלדקיך
גיליס ה-38 2006 - מקום שני - י"א - מריה סבצ'וק
גיליס ה-38 2006 - מקום שלישי - י - איליה גורליק
גיליס ה-37 2005 - פרס ראשון - י"ב - יורי בורדה 🎓
גיליס ה-37 2005 - פרס שלישי - ט - יבגני פריימוביץ' CEOI
גיליס ה-36 2004 - פרס שני - י"ב - איליה גרינגלז
גיליס ה-36 2004 - פרס שני - י"ב - דמיטרי פייפמן 🎓
גיליס ה-36 2004 - פרס שני - י"א - יעקב פלקוביץ'
גיליס ה-36 2004 - פרס שלישי - י"א - יורי בורדה 🎓
גיליס ה-36 2004 - הוקרה - י"א - דימה בלוך
גיליס ה-36 2004 - הוקרה - י"א - אלון לוין
גיליס ה-36 2004 - הוקרה - י - אלכסיי גלדקיך
גיליס ה-35 2003 - פרס האולימפיאדה - י - אלכס איטלמן
גיליס ה-35 2003 - פרס האולימפיאדה - י - דמיטרי בלוך
גיליס ה-35 2003 - פרס האולימפיאדה - י - יעקב פלקוביץ
גיליס ה-35 2003 - פרס האולימפיאדה - י"א - איליה גרינגלז
גיליס ה-35 2003 - פרס האולימפיאדה - י - איליה ליטמנוביץ
גיליס ה-35 2003 - פרס האולימפיאדה - י - ולדימיר ברונשטיין
גיליס ה-35 2003 - פרס מיוחד - י"ב - אלכסיי אנטין 🎓
גיליס ה-35 2003 - פרס מיוחד - י"א - ויטלי אנטין
גיליס ה-35 2003 - ציון לשבח - י - אלון לוין
גיליס ה-35 2003 - ציון לשבח - י"א - ורוניקה אוליצ'ני
גיליס ה-35 2003 - ציון לשבח - י - לב קדישביץ
גיליס ה-35 2003 - ציון לשבח - י - אלכסנדר קוגן
גיליס ה-33 2001 - פרס ראשון - י - אלכסיי אנטין 🎓
גיליס ה-33 2001 - פרס שלישי - י"א - טל אפרוס
גיליס ה-33 2001 - פרס שלישי - לב בלכמן
גיליס ה-33 2001 - פרס שלישי - י"ב - מיכאל חנבסקי
גיליס ה-33 2001 - ציון לשבח - י"ב - מארק גינזבורג
גיליס ה-33 2001 - ציון לשבח - י - דני לב
גיליס ה-33 2001 - ציון לשבח - י"ב - סלבה קרנר
גיליס ה-33 2001 - ציון לשבח - י"ב - ויטלי דוידוב
גיליס ה-32 2000 - פרס שני - ט - אלכסיי אנטין 🎓
גיליס ה-32 2000 - פרס שלישי - י"א - סלבה קרנר
גיליס ה-32 2000 - ציון לשבח - י - יורי סולודקין
גיליס ה-32 2000 - ציון לשבח - י - אנדרי סטולרנקו
גיליס ה-32 2000 - ציון לשבח - י"א - מארק גינזבורג
גיליס ה-32 2000 - ציון לשבח - י"א - אלכסנדרה פייגנבאום
גיליס ה-31 1999 - מקום שני - י - מיכאל חנבסקי
גיליס ה-31 1999 - ציון לשבח - י"ב - מקסים ביצ'וץ
גיליס ה-31 1999 - ציון לשבח - י"ב - אלכסנדר סודין
גיליס ה-31 1999 - ציון לשבח - י"א - מיכאל סימקין
גיליס ה-31 1999 - ציון לשבח - י"א - מיכאל פציטניקוב
גיליס ה-29 1997 - ציון לשבח - י - בוריס גיברץ
גיליס ה-29 1997 - ציון לשבח - ח - רמי איזנבוד 🎓 פרס לויצקי
גיליס ה-29 1997 - ציון לשבח - ט - מיכאל סימקין
גיליס ה-29 1997 - ציון לשבח - י"א - פבל גינזבורג
גיליס ה-28 1996 - פרס ראשון - י"ב - דמיטרי קוצ'ין
גיליס ה-28 1996 - פרס שני - ח - מיכאל סימקין
גיליס ה-28 1996 - פרס שלישי - י"ב - פבל רדזיווילובסקי
גיליס ה-28 1996 - השג מחוץ לתחרות - י"ב - לב בוחובסקי 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
גיליס ה-27 1995 - מקום ראשון - י"א - לב רדזיווילובסקי
גיליס ה-27 1995 - ציון לשבח - י"א - פבל רדזיווילובסקי
גיליס ה-27 1995 - השג מחוץ לתחרות - י"א - לב בוחובסקי 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו

גרוסמן

גרוסמן ה-56 2015 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום ראשון (פרס בסך 2,500 ₪) - י"ב - תומר נוביקוב
גרוסמן ה-55 2014 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני (פרס בסך 2,000 ₪) - אמוץ אופנהיים
גרוסמן ה-55 2014 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י"א - תומר נוביקוב
גרוסמן ה-54 2013 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום ראשון (פרס בסך 2,500 ₪) - אמוץ אופנהיים
גרוסמן ה-50 2009 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - ט - ודים נובגורודוב
גרוסמן ה-48 2007 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י"ב - מריה סבצ'וק
גרוסמן ה-47 2006 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום ראשון (פרס בסך 2,500 ₪) - י"ב - אלכסיי גלדקיך
גרוסמן ה-46 2005 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני (פרס בסך 1,000 ₪) - י"ב - בורדה יורי
גרוסמן ה-46 2005 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני (פרס בסך 1,000 ₪) - י"א - אלכסיי גלדקיך
גרוסמן ה-46 2005 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי (פרס בסך 750 ₪) - י - מריה סבצ'וק
גרוסמן ה-45 2004 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום ראשון (פרס בסך 1,500 ₪) - י"ב - דמיטרי פייפמן 🎓
גרוסמן ה-45 2004 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי (פרס בסך 500 ₪) - איליה גרינגלז
גרוסמן ה-45 2004 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי (פרס בסך 500 ₪) - יורי בורדה 🎓
גרוסמן ה-45 2004 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - ויטלי אנטין
גרוסמן ה-45 2004 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י - אלכסיי גלדקיך
גרוסמן ה-42 2001 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני - אלכסיי אנטין 🎓
גרוסמן ה-42 2001 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - מיכאל חנבסקי
גרוסמן ה-41 2000 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי - מיכאל חנבסקי
גרוסמן ה-41 2000 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי - סלבה קרנר
גרוסמן ה-41 2000 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - אלכסיי אנטין 🎓
גרוסמן ה-40 1999 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י - רמי איזנבוד 🎓 פרס לויצקי
גרוסמן ה-40 1999 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י"א - מיכאל סימקין
גרוסמן ה-39 1998 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני/שלישי (פרס בסך 750 ₪) - י - מיכאל סימקין
גרוסמן ה-38 1997 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - מלגה לסמסטר - רומן דובגרד
גרוסמן ה-38 1997 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - ט - מיכאל סימקין
גרוסמן ה-37 1996 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון - י"ב - לב רדזיווילובסקי
גרוסמן ה-36 1995 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון - שכר לימוד לשנתיים - לב בוחובסקי 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
גרוסמן ה-36 1995 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני - שכר לימוד לשנה - י"א - לב רדזיווילובסקי
גרוסמן ה-36 1995 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - ולדיסלב גלפר
גרוסמן ה-36 1995 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י"א - פבל רדזיווילובסקי
גרוסמן ה-35 1994 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - שכר לימוד לחצי שנה - י - לב רדזיווילובסקי

קנגורו

קנגורו ה-3 2016 - מקום שני - ח - ויקטור פטרוב - 110 נקודות

קודגורו

קודגורו ה-9 2008 - מקום שני - י"ב - יבגני פריימוביץ' CEOI
קודגורו ה-8 2007 - מקום שני - י"א - יבגני פריימוביץ' CEOI

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - מיכאל ספוז'ניקוב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - י"א - מתן סוקולובסקי
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - י - מתן סוקולובסקי
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - י"ב - תומר נוביקוב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - י"ב - ליאור אלתרמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-17 2013 - הצטיינות - י"א - אמוץ אופנהיים
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-16 2012 - הצטיינות - י"ב - ודים נובגורודוב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י"א - ודים נובגורודוב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י"א - גיל גיטיק
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - ולדיסלב ז'לקין
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - י"ב - יבגני פריימוביץ' CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-11 2007 - ראשון ארצי - י"א - יבגני פריימוביץ' CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-10 2006 - 12 ראשונים - י - יבגני פריימוביץ' CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-10 2006 - הצטיינות - י"ב - אלכסיי גלדקיך
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-9 2005 - הצטיינות - ט - יבגני פריימוביץ' CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-9 2005 - הצטיינות - י"ב - יורי נודלמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-8 2004 - הצטיינות - ח - יבגני פריימוביץ' CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-8 2004 - הצטיינות - י"ב - יורי ברונשטיין
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-7 2003 - הצטיינות - קיריל קנדלוב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-7 2003 - הצטיינות - י"ב - יעקב ליפשיץ
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-6 2002 - הצטיינות - י - דמיטרי פייפמן 🎓
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-6 2002 - הצטיינות - י"ב - קיריל קנדלוב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-5 2001 - שישיה ראשונה - י"ב - סלבה קרנר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-5 2001 - 7-15 - י"ב - מיכאל חנייבסקי
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-5 2001 - הצטיינות - י"ב - אלכסנדר מריאנובסקי
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-5 2001 - הצטיינות - י"ב - מיכאל פציטניקוב

כימיאדה

כימיאדה ה-21 2019 - י"א + י"ב - מקום שני - אדל כספר
כימיאדה ה-19 2017-18 - מקום שלישי - י"ב - מקסים מורשין
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - י - סופיה נובינקוב
כימיאדה ה-10 2008-9 - ראשון - י"ב - איליה אייזן
כימיאדה ה-10 2008-9 - שלישי - י"ב - אריאל מרחובסקי


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן