לרשימת בתי הספר

עתיד תיכון למדעים,לוד - 91 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - בנימין גולדשמידט
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"ב - רועי סיני APIO CEOI
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - בנימין גולדשמידט
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - רועי סיני APIO CEOI
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - רועי סיני APIO CEOI
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - שגיא בוארון
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון בהצטיינות - י"ב - דן כרמון
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות י"א – י"ב - מקום ראשון - י"א - דן כרמון
תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - דן כרמון
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - ט - דן כרמון

בנו ארבל

בנו ארבל ה-3 תשע"ו (2015-2016) - מקום שני - ט - רועי סיני APIO CEOI

גיליס

גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י"ב - בני גולדשמידט
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - ט - גבריאל שואף
גיליס ה-52 2020 - ציון לשבח - י"א - בנימין גולדשמידט
גיליס ה-51 2019 - מקום ראשון - י"ב - רועי סיני APIO CEOI
גיליס ה-51 2019 - ציון לשבח - י"ב - יובל גמזון-קפלר
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"ב - נמרוד גודארד
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"א - רוני חזן
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"א - אביב חובר
גיליס ה-50 2018 - מקום שלישי - י"א - רועי סיני APIO CEOI
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - שגיא בוארון
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - יובל גמזון-קפלר
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - נמרוד גודארד
גיליס ה-49 2017 - ציון לשבח - י"ב - דנה זיידמן
גיליס ה-40 2008 - מקום ראשון - י"ב - דן כרמון
גיליס ה-39 2007 - מקום ראשון - י"א - דן כרמון
גיליס ה-38 2006 - מקום שני - י - דן כרמון

גרוסמן

גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס שני - ט - גבראיל שואף
גרוסמן ה-58 2017 - תשע"ח - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי (300 ₪ ומענק שכר לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון) - י"א - רועי סיני APIO CEOI
גרוסמן ה-48 2007 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום ראשון (פרס בסך 2,000 ₪) - י"א - דן כרמון
גרוסמן ה-47 2006 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני (פרס בסך 2,000 ₪) - י - דן כרמון

קודגורו

קודגורו ה-18 2017 - 7 - י"ב - אלון פלדמן

תחרות מדענים צעירים בישראל

תחרות מדענים צעירים בישראל ה-15 2012 - ציון לשבח - לידור אלדבח - מטא אופטימיזצית PSO
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-11 2008 - ציון לשבח - איתי יהלום - Open-mind
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-9 2006 - מקום שלישי - מתן פלד - השלמת משפטים באמצעות אלגוריתם לומד
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-8 2005 - ציון לשבח - נועה ניר-קושניר - המסע בעקבות הפיקסל האבוד - אלגוריתם לשיפור איכות תמונות דיגיטליות
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-3 2000 - ציון לשבח - אראל גירון - המשוואון
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-3 2000 - ציון לשבח - איתנה סגל - שיפור המבחן הפסיכומטרי על מנת להופכו לכלי חיזוי יעיל יותר
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-3 2000 - ציון לשבח - אוהד רול - שיפור המבחן הפסיכומטרי על מנת להופכו לכלי חיזוי יעיל יותר

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י"ב - נמרוד גודארד
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י"ב - רועי סיני APIO CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י"א - רועי סיני APIO CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - אלון פלדמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י - נמרוד גודארד
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י - רועי סיני APIO CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - י"א - דנה זיידמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - ט - רועי סיני APIO CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - דור גרוס
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - י - אייל קלמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - י - עידו רוזנבאום
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-16 2012 - הצטיינות - י"א - אורי רוט
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - לידור אלדבח
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-14 2010 - הצטיינות - לידור אלדבח
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-14 2010 - הצטיינות - מיכל גוטמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-14 2010 - הצטיינות - אביתר פרקר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - אבי גורפינקל
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - מתן גינזבורג
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - אייל זליג
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - אביעד שיפמן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - חנחן סאלם
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-11 2007 - הצטיינות - יעקב גלקה CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-11 2007 - הצטיינות - י"א - דן כרמון
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-10 2006 - 12 ראשונים - י - דן כרמון
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-9 2005 - הצטיינות - י"א - תמיר אור

כימיאדה

כימיאדה ה-2 2000-2001 - ראשון - י"ב - יאיר בן-אסא - נושא ההרצאה ניטרוגליצרין וזהויו בשיטת האלקטרופורזה קפילרית

מנחים עמיתים

מנחים עמיתים ה-מחזור שישי תשע"ז 2018-2017 - השתתפות - י"א - שגיא בוארון - מתמטיקה - Network science
מנחים עמיתים ה-מחזור שלישי תשע"ג 2014-2013 - השתתפות - י"א - ניר מגרפטה - גישה חדשה לסיווג סופרנובות מסוג II
מנחים עמיתים ה-מחזור שלישי תשע"ג 2014-2013 - השתתפות - י - עידו רוזנבאום - תבניות עיצוב בתכנות התנהגותי
מנחים עמיתים ה-מחזור שלישי תשע"ג 2014-2013 - השתתפות - יא - יעל שרים - ניתוח תבניות ירי בתאי שריג במוח החולדה

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-31 2020 - הצטיינות - י - טל לאונוב
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-30 2019 - הצטיינות - י"א - איתמר ריבקינד ברלב
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-30 2019 - הצטיינות - י"א - אביב חובר
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י - נדב קנדל
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י"א - יובל שמחון
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-27 2016 - הצטיינות - י"א - דנה זיידמן
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - י"א - הצטיינות - י - דנה זיידמן
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - הצטיינות - י"א - אייל קלמן

האולימפיאדה לביולוגיה

האולימפיאדה לביולוגיה ה-23 2020 - אולימפיאדה - שלב ג - איתי כהן
האולימפיאדה לביולוגיה ה-23 2020 - אולימפיאדה - שלב ג - טל אבישר
האולימפיאדה לביולוגיה ה-23 2020 - אולימפיאדה - שלב ג - עפרי מרקס
האולימפיאדה לביולוגיה ה-22 2019 - אולימפיאדה - שלב ג - ליאל הקאניאן
האולימפיאדה לביולוגיה ה-22 2019 - אולימפיאדה - שלב ג - ספיר הרוש
האולימפיאדה לביולוגיה ה-22 2019 - אולימפיאדה - שלב ג - אורי יוגב
האולימפיאדה לביולוגיה ה-22 2019 - תחרות הכרזות - שלישי - ספיר הרוש - כל המוסיף פד"ח - גורע?
האולימפיאדה לביולוגיה ה-21 2018 - אולימפיאדה - גמר - שי פרידמן
האולימפיאדה לביולוגיה ה-20 2017 - אולימפיאדה - שלב ב - י"ב - שחר פרי
האולימפיאדה לביולוגיה ה-19 2016 - אולימפיאדה - ראשון - דורין פישל
האולימפיאדה לביולוגיה ה-16 2013 - אולימפיאדה - ראשון - עדי לוי
האולימפיאדה לביולוגיה ה-16 2013 - אולימפיאדה - שני - יפעת לרמן
האולימפיאדה לביולוגיה ה-14 2011 - אולימפיאדה - גמר - אור בן חיל - הצומח בחוף שדות ים

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-10 2014 - ציון לשבח - י"א - ניר מגרפטה - גישה חדשה לסיווג סופרנובות מסוג II.


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן