לרשימת בתי הספר

עירוני ד',תל אביב - 158 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - אורי קרייטנר
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - דרור פריד
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - נתן פופקו
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - אורי קרייטנר
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - דרור פריד
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - נגה לבין
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - נתן פופקו
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום שני - ט - דרור פריד
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - אורי קרייטנר
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - נתן פופקו
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ז - גור דיאמנט
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ח - דרור פריד
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - שיר תא-שמע
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"ב - נועם תא-שמע APIO
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - רום עמיעז
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - שלמה ליבו
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - מיכאל ויידמן
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - נתן פופקו
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - נועם תא-שמע APIO
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות ט'-י' - מקום רביעי - ט - מיכאל ויידמן
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות ט'-י' - מקום רביעי - י - נועם תא-שמע APIO
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - מיכאל ויידמן
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - איתי פלס
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - איתי פלס
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - אראל בראודה
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - אראל בראודה
תחרות הערים ה-31 תש"ע (2009-2010) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - איתי פלס
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - נועה חלק
תחרות הערים ה-30 תשס"ט (2008-2009) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - גיל למפרט
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - ערן אלוף
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - נועם ברסלר
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - נועה חלק
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - דאן גיטיק
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ליעד עזרא
תחרות הערים ה-28 תשס"ז (2006-2007) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - ערן אלוף
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום שלישי - חייל - אסף חלק
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"א - יובל מדר
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ברית ארנון
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - אסף חלק
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"א - טל וגנר
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"ב - לירון עזריאלנט
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"א - נתן דוביצקי
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - ציון לשבח - י"ב - יעקב לשנו
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות י"א - י"ב - ציון לשבח - י"א - יעקב לשנו

בנו ארבל

בנו ארבל ה-6 תשע"ט (2019) - מקום ראשון - ז - כפיר סילמן
בנו ארבל ה-5 תשע"ח (2017-2018) - מקום שלישי - ט - דרור פריד
בנו ארבל ה-5 תשע"ח (2017-2018) - ציון לשבח - ט - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
בנו ארבל ה-4 תשע"ז (2016-2017) - מקום שלישי - ח - אורי קרייטנר
בנו ארבל ה-3 תשע"ו (2015-2016) - מקום שלישי - ז - דרור פריד
בנו ארבל ה-2 תשע"ה (2014-2015) - מקום שלישי - ט - רום עמיעז
בנו ארבל ה-2 תשע"ה (2014-2015) - ציון לשבח - ט - מיכאל ויידמן

זוטא

זוטא ה-2009 תש"ע (2009-2010) - ציון לשבח - ח - נמרוד רינד
זוטא ה-2009 תש"ע (2009-2010) - ציון לשבח - ט - איל שמעוני

גיליס

גיליס ה-53 2021 - ציון לשבח - י"ב - אורי קרייטנר
גיליס ה-53 2021 - ציון לשבח - י"ב - דרור פריד
גיליס ה-53 2021 - ציון לשבח - ט - כפיר סילמן
גיליס ה-52 2020 - ציון לשבח - י"א - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
גיליס ה-52 2020 - ציון לשבח - י"א - דרור פריד
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - ח - כפיר סילמן
גיליס ה-51 2019 - מקום שלישי - י - דרור פריד
גיליס ה-51 2019 - ציון לשבח - י - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - ציון לשבח - י - אורי קרייטנר
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"א - נתן פופקו
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - ז - כפיר סילמן
גיליס ה-50 2018 - מקום שלישי - י"ב - רום עמיעז
גיליס ה-50 2018 - ציון לשבח - ט - דרור פריד
גיליס ה-50 2018 - ציון לשבח - י"ב - אבי כדריה
גיליס ה-50 2018 - ציון לשבח - ט - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י - נתן פופקו
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"ב - עודד קפלן
גיליס ה-49 2017 - מקום שני - י"ב - נועם תא-שמע APIO
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י"א - אבי כדריה
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י"א - רום עמיעז
גיליס ה-48 2016 - מקום שלישי - י"א - נועם תא-שמע APIO
גיליס ה-48 2016 - ציון לשבח - י - רום עמיעז
גיליס ה-47 2015 - תעודת הוקרה - י - נועם תא-שמע APIO
גיליס ה-44 2012 - ציון לשבח - י"ב - איתי פלס
גיליס ה-43 2011 - ציון לשבח - י"א - איתי פלס
גיליס ה-42 2010 - מקום שני - י - אראל בראודה
גיליס ה-35 2003 - פרס מיוחד - י - יוני ידידיה
גיליס ה-33 2001 - פרס שני - י - יוני ידידיה
גיליס ה-32 2000 - ציון לשבח - ט - יוני ידידיה
גיליס ה-21 1989 - מקום שני - י"ב - גדי קוזמא 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
גיליס ה-20 1988 - מקום שני - י"א - גדי קוזמא 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
גיליס ה-20 1988 - ציון לשבח - י"א - אילון רשף
גיליס ה-19 1987 - מקום ראשון - י - ארז לפיד 🎓
גיליס ה-19 1987 - מקום שני - י - גדי קוזמא 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
גיליס ה-18 1986 - מקום ראשון - י - שוני דר 🎓
גיליס ה-18 1986 - מקום שני - ט - גדי קוזמא 🎓 פרס ארדש פרס נסיהו
גיליס ה-17 1985 - מקום שני - ט - שוני דר 🎓
גיליס ה-11 1978 - פרס עידוד - י"ב - דוד בורשטיין

גרוסמן

גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס שני (700 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - ט - גור דיאמנט
גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס שלישי (500 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - ח - כפיר סילמן
גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י"א - דרור פריד
גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י"א - אורי קרייטנר
גרוסמן ה-60 2019 - תש"פ - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני (700 ₪ ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י"א - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
גרוסמן ה-59 2018 - תשע"ט - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענק שכר לימוד ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י - אורי קרייטנר
גרוסמן ה-58 2017 - תשע"ח - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס ראשון (1000 ₪) - ט - דרור פריד
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס שני (500 ₪) - ח - אלעד שלמה סייג (בנו ארבל)
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס שלישי (300 ₪) - ח - דרור פריד
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענקי לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון) - י"ב - נועם תא-שמע APIO
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני (500 ₪) - י"ב - שלמה ליבו
גרוסמן ה-33 1992 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - ערן הלפרין
גרוסמן ה-27 1986 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - ט - ארז לפיד 🎓
גרוסמן ה-26 1985 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון - שכר לימוד לשנתיים - שוני דר 🎓

קודגורו

קודגורו ה-17 2016 - 8 - יהונתן תבורי

תחרות מדענים צעירים בישראל

תחרות מדענים צעירים בישראל ה-20 2017 - ציון לשבח - תמר שפירא - מיזוגיניה יהודית במאות ה-13 – 12
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-19 2016 - ציון לשבח - י - הדר גולדברג - תורשתיות של תכונות פנוטיפיות המסייעות לעמידות תנאי יובש אצל צמחים מאוכלוסיות לאורך גרדיאנט אקלימי
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-19 2016 - ציון לשבח - אוהד צוער - ברלין, מזרח ומערב, החיים בעיר מחולקת 1945 – 1963
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-17 2014 - ציון לשבח - איל פישר - הכדורגל הבריטי בשנות ה- 80 כראי לתהליכים פוליטיים וחברתיים בבריטניה
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-16 2013 - ציון לשבח - אסף טלגם - מעגלים מתלכדים: ציונות ומרקסיזם בהגותו של בר בורוכוב
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-16 2013 - ציון לשבח - דניאל ירום - אי הרציונאליות שבמלחמה: רעיונות החיכוך וערפל הקרב בראי המאה ה 20
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-15 2012 - ציון לשבח - איתי לשם - תפישות מגזר ולאום בעיתון דבר לילדים בימי המרד הערבי
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-14 2011 - מקום ראשון - הלית אורני - השפעת ההגות של ז'ורז' סורל על הפשיזם האיטלקי
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-13 2010 - ציון לשבח - יונתן רול - הפייסנות הבריטית כלפי גרמניה הנאצית: גורמים ותוצאות
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-13 2010 - ציון לשבח - שלי גרוסמן - פרשת בייליס 1911-1913: עלילת-דם בחסות המשטר הצארי
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-12 2009 - ציון לשבח - עלמה עזריהו - היסטוריה בנירנברג – משפט מנהיגי גרמניה הנאצית 1945-1946

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י"ב - אבי כדריה
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י"א - אבי כדריה
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י"ב - גל בר נחום
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - מיה שלזינגר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י"ב - נועם תא-שמע APIO
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י"ב - שלמה ליבו
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - י"א - נועם תא-שמע APIO
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - י - נועם תא-שמע APIO

דן דוד - NAME YOUR HERO

דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 2 - י - שרה לי לולו שמש - צופים (שבט יפו) עושים טוב

כימיאדה

כימיאדה ה-22 2020-21 - השתתפות בגמר - י"א - נגה לבין
כימיאדה ה-18 2016-17 - השתתפות בגמר - י"ב - ניתאי בר-ניר
כימיאדה ה-18 2016-17 - מקום שלישי - י"א - איתי טולדו
כימיאדה ה-17 2015-16 - השתתפות בגמר - י"ב - גיל פונדק מינץ
כימיאדה ה-17 2015-16 - השתתפות בגמר - י"א - אורי אנדרוביץ'
כימיאדה ה-16 2014-15 - שני - י"א - איתמר תורן
כימיאדה ה-15 2013-14 - י"א - השתתפות בגמר - י - איתמר תורן
כימיאדה ה-14 2012-13 - השתתפות בגמר - י"א - שאול פביס-שרון
כימיאדה ה-7 2005-6 - י"א - ראשון - י - דן דבירי
כימיאדה ה-6 2004-5 - י"א - ראשון - ט - דן דבירי
כימיאדה ה-5 2003-4 - י"ב - שני - ח - דן דבירי
כימיאדה ה-2 2000-2001 - שלישי - י"ב - שירי מורשטיין - נושא ההרצאה החור בשכבת האוזון תגובות הטרוגניות

מנחים עמיתים

מנחים עמיתים ה-מחזור חמישי תשע"ו 2017-2016 - השתתפות - י"א - הדר גולדברג - הקשר בין גודל גנום להשתקת גנים
מנחים עמיתים ה-מחזור חמישי תשע"ו 2017-2016 - השתתפות - י - דניאל חרסונסקי שריד - בידוד בקטריופאג'ים חדשים מחיידק הבצילוס
מנחים עמיתים ה-מחזור שלישי תשע"ג 2014-2013 - השתתפות - י"א - דפנה רוטשטיין לנדמן - "אני נוצר ונבנה מחדש ללא הרף" – מוטיב המים כמימוש של כתיבה נשית ברומן הגלים מאת וירג'יניה וולף
מנחים עמיתים ה-מחזור ראשון תש"ע 2010-2009 - השתתפות - י - איתי פלטי - ממשקי מח-מכונה וכיוון מועדף של נוירונים

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-29 2018 - הצטיינות - י"א - ניר כהן
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-27 2016 - הצטיינות - י"א - ינאי ביטמן
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-27 2016 - הצטיינות - י"א - שלמה ליבו
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - י"א - הצטיינות - ט - מיכאל ויידמן

פרס ון ליר

פרס ון ליר ה-6 תשע"ט - זוכה - אור שחודה - מושגי הקיום של קאנט ושל פרגה
פרס ון ליר ה-5 תשע"ח - ציון לשבח - נבו כספי - תהליך הדה-קולוניזציה בצרפת – הפרידה מאלג'יריה ומווייטנאם (היסטוריה)
פרס ון ליר ה-4 תשע"ז - ציון לשבח - תמר שפירא - מיזוגיניה יהודית במאות ה-12 – 13
פרס ון ליר ה-1 תשע"ד - זוכה - דניאל סטנקביץ - השתקפות אירועים מרכזיים מתקופת השואה בעיתונות הילדים בארץ ישראל 1945–1943
פרס ון ליר ה-1 תשע"ד - ציון לשבח - נדב לשם - “כתיבה אנטי מלחמתית ב’מלכוד 22 ’ וב’בית מטבחיים 5’

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-13 2017 - מקום ראשון - אורית שחר - השפעתם של lincRNAs על תהליכי התמיינות נוירונלית.
כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-13 2017 - ציון לשבח - נח גולן - פירוק מזהמים אורגנים במים בעזרת ננו חלקיקי זהב ומי חמצן.

האולימפיאדה לצעירים

האולימפיאדה לצעירים ה-4 2021 - מקום ראשון - ט - כפיר סילמן


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן