לרשימת בתי הספר

הכפר הירוק,רמת השרון - 245 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - אורן קורוט
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - בן הלל
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - דניאל מזרחי
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - יובל אריה
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"ב - איתמר הדס (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - גיא לכמן
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - אייל ליטוין
תחרות הערים ה-41 תש"פ (2019-2020) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - דניאל הופרט-גרף
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ח - יובל אריה
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - איתמר הדס (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"ב - ליאור שיין (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - איתמר הדס (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות ט'-י' - מקום רביעי - ט - איציק מילשטיין
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - ליאור שיין (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - אודי מטלון (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - אודי מטלון (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - ליאור שיין (בנו ארבל)
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - מתן נבו
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - מתן נבו
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - עמית דינר
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - מתן נבו
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - מתן נבו
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - איליה סמגלוי
תחרות הערים ה-34 תשע"ג (2012-2013) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"ב - תום קלוורי APIO CEOI
תחרות הערים ה-33 תשע"ב (2011-2012) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - תום קלוורי APIO CEOI
תחרות הערים ה-32 תשע"א (2010-2011) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - תום קלוורי APIO CEOI

בנו ארבל

בנו ארבל ה-3 תשע"ו (2015-2016) - ציון לשבח - ט - ליאור שיין (בנו ארבל)
בנו ארבל ה-1 תשע"ד (2013-2014) - מקום שני - ט - מתן נבו

זוטא

זוטא ה-2010 תשע"א (2010-2011) - מקום שלישי - ז - איתי וסטרייך
זוטא ה-2010 תשע"א (2010-2011) - מקום שלישי - ז - דון מזרחי
זוטא ה-2010 תשע"א (2010-2011) - ציון לשבח - ז - עידו פרידמן
זוטא ה-2010 תשע"א (2010-2011) - ציון לשבח - ז - יונתן גדות
זוטא ה-2009 תש"ע (2009-2010) - מקום שלישי - ז - דותן גזית

גיליס

גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י - דניאל מזרחי
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י - אורן קורוט
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י"ב - גיא לכמן
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י"ב - איציק מילשטיין
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י"ב - מתן סומך
גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י"א - עידו בנבנישתי שפילקה
גיליס ה-52 2020 - מקום שלישי - י"ב - איתמר הדס (בנו ארבל)
גיליס ה-52 2020 - ציון לשבח - י"א - יותם פיין
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - ט - דניאל מזרחי
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - י"א - אמיתי כהן
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - י - בן הלל
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - י - עידו בנבנישתי שפילקה
גיליס ה-52 2020 - אות המאה - י"א - עומר שלו
גיליס ה-51 2019 - מקום שני - י"ב - ליאור שיין (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - ציון לשבח - י"א - איתמר הדס (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - ציון לשבח - י"ב - אודי מטלון (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"ב - דניאל נוקראי (בנו ארבל)
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י - אמיתי כהן
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י - יותם פיין
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י - גיא לכמן
גיליס ה-50 2018 - מקום רביעי - י"א - ליאור שיין (בנו ארבל)
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"ב - גונן צימרמן
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"ב - רואי גולדנר
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - דניאל נוקראי (בנו ארבל)
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י - אייל ליטוין
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"ב - תאיר שתית
גיליס ה-49 2017 - מקום חמישי - י"א - רואי גולדנר
גיליס ה-49 2017 - ציון לשבח - י - ליאור שיין (בנו ארבל)
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י - אודי מטלון (בנו ארבל)
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י - דניאל נוקראי (בנו ארבל)
גיליס ה-44 2012 - שלישי - י"א - תום קלוורי APIO CEOI
גיליס ה-43 2011 - מקום רביעי - י - תום קלוורי APIO CEOI

גרוסמן

גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני - י"ב - יצחק מילשטיין
גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - י"א - עידו בנבנישתי שפילקה
גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - י - דניאל מזרחי
גרוסמן ה-61 2020 - תשפ"א - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - י - אורן קורוט
גרוסמן ה-58 2017 - תשע"ח - תחרות לתלמידי חט"ב - פרס שלישי (300 ₪) - ט - איציק מילשטיין
גרוסמן ה-58 2017 - תשע"ח - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי (300 ₪ ומענק שכר לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון) - י"א - ליאור שיין (בנו ארבל)
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענקי לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון) - י - ליאור שיין (בנו ארבל)
גרוסמן ה-54 2013 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י"ב - תום קלוורי APIO CEOI
גרוסמן ה-53 2012 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שלישי (פרס בסך 1,500 ₪) - י"א - תום קלוורי APIO CEOI

קנגורו

קנגורו ה-6 2019 - מקום שני - ח - יובל חסקלברג
קנגורו ה-5 2018 - ציון לשבח - ז - יובל חסקלברג
קנגורו ה-5 2018 - ציון לשבח - ז - דניאל מזרחי
קנגורו ה-5 2018 - ציון לשבח - ז - עומרי שדה-אור
קנגורו ה-5 2018 - ציון לשבח - ז - שגיא קושניר
קנגורו ה-5 2018 - מקום שלישי - ט - איציק מילשטיין
קנגורו ה-3 2016 - מקום שלישי - ז - ענבר הרשמן - 91.25 נקודות

קודגורו אקסטרים

קודגורו אקסטרים ה-16 2021 - מקום ראשון - אור גלובוס - BlocksOfGuru
קודגורו אקסטרים ה-16 2021 - מקום ראשון - י"ב - אלון דיין APIO - BlocksOfGuru
קודגורו אקסטרים ה-16 2021 - מקום ראשון - עומרי הראל - BlocksOfGuru
קודגורו אקסטרים ה-16 2021 - מקום ראשון - תום שני - BlocksOfGuru
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום ראשון - בן גולן - GreeniEs
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום ראשון - רואי נבו מיכרובסקי - GreeniEs
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום שני - מיכאל קרסיק - CoreDump
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום שני - י"א - עומר שלו - CoreDump
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום שני - עילי אלרוד - CoreDump
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום רביעי - אוראל אברהם - Ares
קודגורו אקסטרים ה-15 2020 - מקום רביעי - מיכאל קופרפיש שטיינברג - Ares
קודגורו אקסטרים ה-14 2019 - מקום ראשון - עידו היינמן - Nuki'sDemons
קודגורו אקסטרים ה-14 2019 - מקום ראשון - דניאל נוקראי (בנו ארבל) - Nuki'sDemons
קודגורו אקסטרים ה-14 2019 - מקום ראשון - אלכסיי שפובלוב - Nuki'sDemons
קודגורו אקסטרים ה-14 2019 - מקום ראשון - מתן רביב - Nuki'sDemons
קודגורו אקסטרים ה-13 2018 - מקום ראשון - דניאל גפן - Barvaz'sAngels
קודגורו אקסטרים ה-13 2018 - מקום ראשון - עילי קויצקי - Barvaz'sAngels
קודגורו אקסטרים ה-13 2018 - מקום ראשון - אור בן ארי - Barvaz'sAngels
קודגורו אקסטרים ה-13 2018 - מקום רביעי - עידו היינמן - Los GREENGOS
קודגורו אקסטרים ה-12 2017 - מקום ראשון - תומר איזנברג - Memz
קודגורו אקסטרים ה-12 2017 - מקום ראשון - איל מרחבי - Memz
קודגורו אקסטרים ה-12 2017 - מקום ראשון - אופיר דובי - Memz
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שני - איתמר בונה - CodeBitEveryDay
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שני - יונתן רוזנבוים - CodeBitEveryDay
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שני - עידו אייל - CodeBitEveryDay
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שלישי - נטע אורן - GreenWarriors
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שלישי - דולב גוב-ארי - GreenWarriors
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שלישי - רז סמואל - GreenWarriors
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שלישי - כפיר אדלר - GreenWarriors
קודגורו אקסטרים ה-11 2016 - מקום שלישי - דניאל חצרוני - GreenWarriors
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום שני - קארינה פלקסר - Doof
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום שני - עידן גריכטר - Doof
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום רביעי - תומר שלזינגר - sudo
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום רביעי - עדן רוזן - sudo
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום רביעי - נועם גל - sudo
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום רביעי - שניר גרין - sudo
קודגורו אקסטרים ה-10 2015 - מקום רביעי - עוז תמיר - sudo

קודגורו

קודגורו ה-20 2019 - מקום ראשון - י"ב - דניאל נוקראי (בנו ארבל)
קודגורו ה-20 2019 - מקום שני - עידו היינמן
קודגורו ה-19 2018 - מקום רביעי - י"א - דניאל נוקראי (בנו ארבל)

תחרות מדענים צעירים בישראל

תחרות מדענים צעירים בישראל ה-23 2020 - מקום ראשון - אורי סדן-ירחי - שימוש בגיאומטריה גלילית,שדות מגנטיים וחימום מאוחר בלייזר להשגת תנאי הצתה של היתוך גרעיני בשיטה ההכלה
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-20 2017 - מקום ראשון - י"א - גונן צימרמן - פולינומים אורתוגונלים ותנאי נוואי הדו מימדי
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-19 2016 - מקום ראשון - י"ב - ליעם קימל - אפיון פונקציונלי של הפאקטור הוירולנטי ExoY

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - ט - אוריה בן שושן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י"ב - אלון דיין APIO
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-24 2020 - הצטיינות - י"א - אלון דיין APIO
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-24 2020 - הצטיינות - י"א - שקד רוטשטיין
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י"א - רועי בוגין
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - מאיה מיסיוק
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י"ב - מתן נבו
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - לוטם בן יעקב
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - מיה שלזינגר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - י"א - מתן נבו
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - י - מתן נבו
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - עמית בנאי
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - עדן גזית
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-17 2013 - הצטיינות - י"ב - תום קלוורי APIO CEOI
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-17 2013 - הצטיינות - י"ב - דן קרלינר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י - תום קלוורי APIO CEOI

דן דוד - NAME YOUR HERO

דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2020 2020 - 1 - ט' - אורי חיימוביץ' - האדם שעשה היסטוריה - רן לוי
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2020 2020 - 2 - ט - תמרי קוזי - הבלרינה שמשנה את רפואת הסרטן - רונית סצ'י-פאינרו
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2020 2020 - 3 - ט - תמר דיסקין - שפה ללא מילים - אוהד נהרין
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2019 2019 - 3 - ט - נועה יעקבי - גם אני - טראנה בורק
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2019 2019 - 3 - ט - נועה שגב - המסע להגשמת החלום - הדס מלדה-מצרי
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2018 2018 - 1 - ויקי גליקסון - "יש ילדים שעבורם בית אינו דבר מובן מאליו" אודות עדי ניאזוף כהן
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2018 2018 - 3 - עומר שלו - "ראשית קריאה" אודות רשי קור
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2018 2018 - 3 - אור כרמל - "הדבר הנכון לעשות" אודות סיוון יערי
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2018 2018 - 3 - איה חיימוביץ - "נוכחות נשית, נקודה." אודות ארגון סופרסונס
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2017 2017 - 2 - ט - דנה דיטריך - ואנגארי מאטאיי - האמא של העצים
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2017 2017 - 3 - ט - ירדן כהן - קרייג קילבורגר - אני ואתה נשנה את העולם
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2017 2017 - 3 - ט - עומר מדואל - עמותת "מקור" - תרופה מוזיקלית
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2017 2017 - 3 - ט - אלון חסיס - גרגורי קלוהן - בית אשפתות
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2016 2016 - 2 - אילה לוסקי - "נשמה בינארית"./גרייס הופר (ארגון GHC)
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2016 2016 - 3 - נואי פנחס - "בזכות האמונה באדם"/רפאל איתן - חוות השומר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2016 2016 - 3 - טל סלפטי - השמיים הם הגבול?./מיי ג'מיסון
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 2 - ט - תומר פוקס - חלומה של קאקניה/קאקניה נטאייה
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 2 - ט - יונתן כספרי - האור בממלכה הקתולית החשוכה/האפיפיור פרנציסקוס
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 3 - ט - שחר דובי - הישרדות בספינת החלל ארץ/אריה דובי - תוכנת ספאר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 3 - ט - מאיה רון - אם לא עכשיו, אז מתי? אם לא אתה, אז מי?/קיילש סאטיארת'י
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2015 2015 - 3 - ט - שקד אלה מורה - /"כי עוד אאמין באדם, גם ברוחו, רוח עז" שאול טשרניחובסקי"/ויק מוניז
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 1 - ט - נועה שטראוס - On rhinos, the universe and all the rest
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 2 - 1/2 - ט - יואב קורנר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 3 - ט - רוני זהבי ברונר - The freedom to be independen
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 3 - ט - ליל סולוטורבסקי - A journey on 4
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2014 2014 - 3 - ט - ליאה צדפי - My only refuge is through poetry
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 1 - ט - אלון ברקמן - עבדים היינו, עתה בני חורין. הארגון הלאומי "לשחרר את הילדים" "Free the children"
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 1 - ט - עופר אריאן - בעזרתו זה יקרה, שיח עסאן מנסארה
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 2 - ט - יונתן גדות - מפריד עצמו ממינו-יונה וולך, עיתון 77
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 2 - ט - אלה לוטן - אם המחול המודרני- מרתה גרהם ולהקת בת שבע
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 2 - ט - איה ובמן - פסקל ברקוביץ'- ואף על פי כן נוע תנוע
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2013 2013 - 3 - ט - איתי כספי - דפני ליף
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2012 2012 - 3 - ט - עמית רביבו - חנה רובינא - מודל לחיקוי לא רק כשחקנית מצויינת אלא גם כאדם מסור וצנוע.
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2012 2012 - 3 - ט - תאיר מני - מודל לחיקוי כזמרת מוכשרת ומצליחה אשר נותנת השראה לאנשים לאהוב ולקבל את עצמם - אדל (אדל לורי בלו אדקינס).
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2011 2011 - 2 - ט - מיה אביב - ז'יימה לרנר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2011 2011 - 2 - ט - דורון סיוון - סלמן קאן - הכל למען החינוך
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 2 - י - עומר דיליאן - וואלב VALVE - משחקי המחשב כאמנות
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 3 - ט - גל צדפי - נחמה טלפז - מורה לפסנתר
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 3 - ט - יובל שלזינגר - מיה שביט - עשייה מוזיקלית
דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2010 2010 - 3 - ט - תומא אבוקיה - המדען מגנוס לארסן - הוגה פרויקט DUNE

כימיאדה

כימיאדה ה-22 2020-21 - מקום ראשון - י"ב - שלי סקופ IMChO
כימיאדה ה-22 2020-21 - מקום שלישי - י"ב - איתמר שטייניץ IMChO
כימיאדה ה-22 2020-21 - השתתפות בגמר - י"ב - מקסים סרגה
כימיאדה ה-22 2020-21 - השתתפות בגמר - י"א - אורי משה נשגב
כימיאדה ה-22 2020-21 - השתתפות בגמר - י"א - עדו נוי
כימיאדה ה-22 2020-21 - השתתפות בגמר - י"א - רון יוסף אילון
כימיאדה ה-22 2020-21 - ט-י - נבחרת - ט - אורי ארז
כימיאדה ה-22 2020-21 - ט-י - נבחרת - ט - איתי קליין
כימיאדה ה-22 2020-21 - ט-י - נבחרת - ט - גיא צימרמן
כימיאדה ה-21 2019-20 - י"א + י"ב - מקום ראשון - י"ב - מיכאל בלגולה IMChO
כימיאדה ה-21 2019-20 - י"א + י"ב - מקום שני - י"א - מרגריטה גרינברג
כימיאדה ה-21 2019-20 - י"א + י"ב - מקום שלישי - י"א - איתמר שטייניץ IMChO
כימיאדה ה-21 2019-20 - י"א + י"ב - השתתפות בגמר - י"א - אוהד מורג
כימיאדה ה-21 2019-20 - י"א + י"ב - השתתפות בגמר - י"ב - דניאל בוגטירביץ׳
כימיאדה ה-21 2019-20 - י"א + י"ב - השתתפות בגמר - י"א - שלי סקופ IMChO
כימיאדה ה-21 2019-20 - ט-י - נבחרת - י - אורי משה נשגב
כימיאדה ה-20 2018-19 - מקום שלישי - י"ב - יואב לב
כימיאדה ה-20 2018-19 - השתתפות בגמר - י"ב - אילה לוסקי
כימיאדה ה-20 2018-19 - השתתפות בגמר - י"א - מיכאל בלגולה IMChO
כימיאדה ה-20 2018-19 - השתתפות בגמר - י"א - אייל ליטוין
כימיאדה ה-20 2018-19 - השתתפות בגמר - י"א - מעיין מגל
כימיאדה ה-19 2017-18 - השתתפות בגמר - י"ב - רואי מנדלסון
כימיאדה ה-19 2017-18 - י"א - השתתפות בגמר - י - מעיין מגל
כימיאדה ה-18 2016-17 - מקום שלישי - י"ב - עידו אלדר
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - י - ענבל ארילס
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - ט - נדב בן חמו גולדפיין
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - י - נדב ברס
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - ט - מעיין מגל
כימיאדה ה-18 2016-17 - ט-י - מעבר לשלב ב - ט - רועי פאר IMChO
כימיאדה ה-17 2015-16 - השתתפות בגמר - י"א - עידו אלדר
כימיאדה ה-16 2014-15 - השתתפות בגמר - י"א - ליעם קימל
כימיאדה ה-16 2014-15 - השתתפות בגמר - י"א - תומר שלזינגר
כימיאדה ה-15 2013-14 - י"א - השתתפות בגמר - י - ליעם קימל
כימיאדה ה-15 2013-14 - י"א - השתתפות בגמר - י - תומר שלזינגר
כימיאדה ה-14 2012-13 - שני - י"ב - נועם סיגל
כימיאדה ה-14 2012-13 - שלישי - י"ב - בר הראל
כימיאדה ה-14 2012-13 - השתתפות בגמר - י"א - דורון סיוון
כימיאדה ה-13 2011-12 - שני - י"א - נועם סיגל

מנחים עמיתים

מנחים עמיתים ה-מחזור ראשון תש"ע 2010-2009 - השתתפות - י - נוי קוגמן - היבטים אתיים של סרטי גיבורי-העל

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-31 2020 - הצטיינות - י - רון אילון
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-29 2018 - הצטיינות - י"א - יונתן חסון
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-29 2018 - הצטיינות - י"א - דניאל נוקראי (בנו ארבל)
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י - יונתן חסון
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י - דניאל נוקראי (בנו ארבל)
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י"א - הילה מיטשניק
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-27 2016 - י"א - הצטיינות - י - הילה מיטשניק
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-27 2016 - הצטיינות - י"א - מתן נבו
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-27 2016 - הצטיינות - י"א - עמרי אגסי
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - הצטיינות - י"א - עידו פרידמן
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - י"א - הצטיינות - י - תמיר כהן
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - י"א - הצטיינות - י - מתן נבו

האולימפיאדה לביולוגיה

האולימפיאדה לביולוגיה ה-23 2020 - אולימפיאדה - ראשון - ריטה בורוזובסקי
האולימפיאדה לביולוגיה ה-22 2019 - אולימפיאדה - שלישי - נועם מנור
האולימפיאדה לביולוגיה ה-21 2018 - אולימפיאדה - שני - יעל זייפר
האולימפיאדה לביולוגיה ה-21 2018 - אולימפיאדה - גמר - שחר ויסברד
האולימפיאדה לביולוגיה ה-21 2018 - אולימפיאדה - שלב ב - בועז אליאל
האולימפיאדה לביולוגיה ה-21 2018 - אולימפיאדה - שלב ב - יונתן כספרי
האולימפיאדה לביולוגיה ה-20 2017 - אולימפיאדה - שלב ב - י"ב - זהר שרגל
האולימפיאדה לביולוגיה ה-20 2017 - תחרות הכרזות - שלישי - י"ב - זהר שרגל
האולימפיאדה לביולוגיה ה-19 2016 - אולימפיאדה - שני - נועה ברנע
האולימפיאדה לביולוגיה ה-18 2015 - אולימפיאדה - שני - י"ב - ניצן שלוי
האולימפיאדה לביולוגיה ה-16 2013 - אולימפיאדה - גמר - עדן גריינמן

פרס ון ליר

פרס ון ליר ה-3 תשע"ו - זוכה - יונתן גדות - והאיש הוא תפילה והוא חוט": כינון עצמיות וחוויה דתית בראי השירה העברית

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-15 2019 - ציון לשבח - עדי מצגר - תפקידו של פקטור השעתוק Blimp-1 בתאי הפלזמה של המעי הדק.

האולימפיאדה לצעירים

האולימפיאדה לצעירים ה-4 2021 - מקום שלישי - ז - עומר שם טוב


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן