לרשימת בתי הספר

בן צבי,קריית אונו - 117 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - סתיו שמש
תחרות הערים ה-40 תשע"ט (2018-2019) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"ב - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - אמיר נחום
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - עמית ובר
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - רועי אלדר
תחרות הערים ה-39 תשע"ח (2017-2018) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - יהונתן ליפשיץ
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - מקום ראשון - י - אמיר נחום
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - יהונתן ליפשיץ
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - רועי אלדר
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - יואב אבידן
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"א - עמית ובר
תחרות הערים ה-38 תשע"ז (2016-2017) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - אייל כץ
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - מקום ראשון - י"א - יואב אבידן
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - מקום שלישי - י"ב - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-37 תשע"ו (2015-2016) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - יונתן ורניק
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - יואב אבידן
תחרות הערים ה-36 תשע"ה (2014-2015) - כיתות י"א-י"ב - מקום שני - י"א - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - שלי איסקוז
תחרות הערים ה-35 תשע"ד (2013-2014) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
תחרות הערים ה-29 תשס"ח (2007-2008) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - גלעד וייס
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"ב - דניאל לוריא
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - אדם צ'פמן

גיליס

גיליס ה-53 2021 - אות המאה - י - איילון ליפשיץ
גיליס ה-51 2019 - מקום ראשון - י"ב - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-51 2019 - אות המאה - י"א - רועי רז לגזיאל
גיליס ה-50 2018 - ציון לשבח - י"א - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-50 2018 - ציון לשבח - י"ב - עמית ובר
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - אמיר נחום
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - אלון עפרוני
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י - אור דהן
גיליס ה-50 2018 - אות המאה - י"א - יהונתן ליפשיץ
גיליס ה-49 2017 - מקום רביעי - י"ב - יואב אבידן
גיליס ה-49 2017 - ציון לשבח - י - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-49 2017 - ציון לשבח - י - אמיר נחום
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י"א - רועי אלדר
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י"א - עמית ובר
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י"א - ניר שלמון APIO CEOI (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י - יהונתן ליפשיץ
גיליס ה-49 2017 - אות המאה - י - אלון עפרוני
גיליס ה-48 2016 - מקום שני - י"ב - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-48 2016 - ציון לשבח - י"א - יואב אבידן
גיליס ה-48 2016 - אות המאה - י"ב - יונתן ורניק
גיליס ה-48 2016 - אות המאה - י - עמית ובר
גיליס ה-48 2016 - אות המאה - י - רון מועלם
גיליס ה-47 2015 - ציון לשבח - י"א - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
גיליס ה-47 2015 - תעודת הוקרה - י"א - אלון אלדן
גיליס ה-47 2015 - תעודת הוקרה - י - יואב אבידן

גרוסמן

גרוסמן ה-59 2018 - תשע"ט - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שני (700 ₪ ומענק שכר לימוד ומענק שכר לימוד חד פעמי בפקולטה למתמטיקה בטכניון בגובה 2,500 ₪) - י"ב - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
גרוסמן ה-58 2017 - תשע"ח - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י"א - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענקי לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון) - י"ב - יואב אבידן
גרוסמן ה-57 2016 - תשע"ז - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון (1000 ₪ ומענקי לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון) - י - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
גרוסמן ה-56 2015 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - י - יואב אבידן

קודגורו

קודגורו ה-20 2019 - 8 - י"ב - יהונתן ליפשיץ
קודגורו ה-17 2016 - מקום שני - י - עמית ובר
קודגורו ה-12 2011 - מקום ראשון - י"ב - אדיר גרוס
קודגורו ה-11 2010 - מקום ראשון - י"א - אדיר גרוס

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י"ב - דניאל שור
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-25 2021 - הצטיינות - י"א - ליאור אלטחן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-24 2020 - הצטיינות - י"ב - עודד שפירא
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י"ב - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-23 2019 - הצטיינות - י"ב - יהונתן ליפשיץ
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י"א - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י"א - יהונתן ליפשיץ
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י"ב - ניר שלמון APIO CEOI (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י - עודד שפירא
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י"ב - עמית ובר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-22 2018 - הצטיינות - י - טל ברוקר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - אלון לוין
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-21 2017 - הצטיינות - י"א - ניר שלמון APIO CEOI (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - י - ניר שלמון APIO CEOI (בנו ארבל) (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-20 2016 - הצטיינות - י - רועי אלדר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - י"א - אלון אלדן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - י"א - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-19 2015 - הצטיינות - ניר רבסקי
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - י"א - נדב גרופר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-18 2014 - הצטיינות - י - גיא קפון (תוכנית בר אילן)
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-17 2013 - הצטיינות - י"א - רותם צבן
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-16 2012 - הצטיינות - י"ב - שי בן משה
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-16 2012 - הצטיינות - י"ב - שי קידר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י"ב - אדיר גרוס
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י"א - שי קידר
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-15 2011 - הצטיינות - י"א - שי בן משה
אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-13 2009 - הצטיינות - אוהד רביד

דן דוד - NAME YOUR HERO

דן דוד - NAME YOUR HERO ה-2020 2020 - 3 - י - נועה קרול - גשם צהוב - גרטה טונברג

כימיאדה

כימיאדה ה-20 2018 - משתתף בגמר - י"ב - נדב יובן
כימיאדה ה-19 2017-18 - משתתף בגמר - י"ב - נוי גבאי
כימיאדה ה-19 2017-18 - משתתף בגמר - י"ב - אביב רובינוב
כימיאדה ה-19 2017-18 - י"א - משתתף בגמר - נדב יובן
כימיאדה ה-19 2017-18 - י"א - משתתף בגמר - י - אוריאל ניצן
כימיאדה ה-18 2016-17 - משתתף בגמר - י"ב - עילאי חי
כימיאדה ה-18 2016-17 - משתתף בגמר - י"ב - עידן רז
כימיאדה ה-18 2016-17 - משתתף בגמר - י"א - אביב רובינוב
כימיאדה ה-17 2015-16 - משתתף בגמר - י"א - נטע פרייזלר
כימיאדה ה-17 2015-16 - משתתף בגמר - י"א - גילי דניאל
כימיאדה ה-17 2015-16 - משתתף בגמר - י"א - עידן רז
כימיאדה ה-16 2014-15 - משתתף בגמר - י"א - נדב גרופר
כימיאדה ה-16 2014-15 - ט-י - מעבר לשלב ב - י - נטע פרייזלר
כימיאדה ה-15 2013-14 - י"א - שלישי - י - נדב גרופר
כימיאדה ה-9 2007-8 - שלישי - י"ב - נועה יחזקאל
כימיאדה ה-8 2006-7 - ראשון - י"ב - אלעד מלכה
כימיאדה ה-7 2005-6 - שלישי - י"ב - ניר כהנא
כימיאדה ה-7 2005-6 - שלישי - י"א - אלעד מלכה
כימיאדה ה-5 2003-4 - ראשון - י"ב - נדב וקסלר

מנחים עמיתים

מנחים עמיתים ה-מחזור שישי תשע"ז 2018-2017 - השתתפות - י"א - שלומית וולך - בלשנות - שדה סמנטי של מילים
מנחים עמיתים ה-מחזור שני תשע"א 2012-2011 - השתתפות - י - אור הלר - האם קצב התרגום של גנים בגנום משתנה במצב סרטן? מי הם הגנים שיעילות התרגום שלהם משתנה בסרטן?

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה

האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-30 2019 - הצטיינות - י"א - טל ברוקר
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-29 2018 - הצטיינות - י"א - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י - איתי יהודה APIO (תוכנית בר אילן)
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-28 2017 - הצטיינות - י"א - רון מועלם
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - הצטיינות - י"א - שלי איסקוז
האולימפיאדה הארצית לפיזיקה ה-26 2015 - הצטיינות - י"א - אלון אלדן

האולימפיאדה לביולוגיה

האולימפיאדה לביולוגיה ה-21 2018 - אולימפיאדה - שלב ב - זיו דלל

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים

כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-14 2018 - ציון לשבח - י"א - יהונתן ליפשיץ - רשתות נוירונים.
כנס עבודות הגמר הארצי במדעים ה-12 2016 - ציון לשבח - אורית יאיר - שיכוך ויברציות במיקרוסקופ מנהור סורק.


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן