לרשימת בתי הספר

בית ספר להנדסאים,תל אביב - 86 זכיות

תחרות הערים

תחרות הערים ה-27 תשס"ו (2005-2006) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"ב - אנה גריבנין
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום ראשון - י"ב - איגור שלוחין 🎓
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - מקום שלישי - י"א - דניאל פסטרנק
תחרות הערים ה-26 תשס"ה (2004-2005) - כיתות י"א – י"ב - ציון לשבח - י"א - אנה גריבנין
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - פרס שני - י - אנה גריבנין
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - גיל קמינקר
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - איגור שלוחין 🎓
תחרות הערים ה-25 תשס"ד (2003-2004) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"ב - ארי שביב
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - פרס שני - ט - אנה גריבנין
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - י - איגור שלוחין 🎓
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות ט-י - ציון לשבח - י - נינה סודין
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס שלישי - י"ב - איליה לייטוס
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס רביעי - י"ב - מארק פופוב
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - פרס רביעי - י"ב - תומר זולברג
תחרות הערים ה-24 תשס"ג (2002-2003) - כיתות י"א-י"ב - ציון לשבח - י"א - ארי שביב
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - אינה פולק
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - טלי איוניר
תחרות הערים ה-21 תש"ס (1999-2000) - כיתות י"א - י"ב - אות הוקרה - י"א - רומן יצקוביץ
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - דני ז'בלב
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות ט'-י' - אות הוקרה - י - אריאל בוכמן
תחרות הערים ה-20 תשנ"ט (1998-1999) - כיתות י"א - י"ב - מקום ראשון - י"ב - דימה גורביץ'
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - אריאל בוכמן
תחרות הערים ה-19 תשנ"ח (1997-1998) - כיתות י"א - י"ב - מקום ראשון - י"א - דימה גורביץ'
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - אלעד ורבין
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - ספי קגרליצקי
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - מקום שני - י - דימה גורביץ'
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - מקום שלישי - י"ב - איגור ויגמן
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - מקום שלישי - י"א - יובל מאיר
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - ציון לשבח - י"א - רונן זילברמן
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - ציון לשבח - י"א - יונתן לביא
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - אות הוקרה - י"א - דן כהן
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - אות הוקרה - י"א - יבגני כץ
תחרות הערים ה-18 תשנ"ז (1996-1997) - י"א - י"ב - אות הוקרה - י"א - גל שוחט
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שני - י - רונן זילברמן
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - דימה גורביץ'
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - ט - אלכסנדר זסלבסקי
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - דן כהן
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - יבגני כץ
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - מקום שלישי - י - גל שוחט
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - יבגוק בלייכמן
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - יונתן לביא
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - י - ולדימיר ליפלנד
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - כיתות ט'-י' - ציון לשבח - ט - אלון קסלר
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום שני - י"ב - גיא בנסקי
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום שני - י"ב - שמעון פרצל
תחרות הערים ה-17 תשנ"ו (1995-1996) - י"א - י"ב - מקום שלישי - י"א - איגור ויגמן

גיליס

גיליס ה-37 2005 - ציון לשבח - י"א - דניאל פסטרנק
גיליס ה-36 2004 - פרס שלישי - י"א - איגור שלוחין 🎓
גיליס ה-36 2004 - פרס שלישי - י - אנה גריבנין
גיליס ה-36 2004 - הוקרה - י - גיל קמינקר
גיליס ה-30 1998 - ציון לשבח - י"א - דימה גורביץ'
גיליס ה-29 1997 - ציון לשבח - י"ב - ישי כרמיאל
גיליס ה-28 1996 - ציון לשבח - י"א - ישי כרמיאל
גיליס ה-28 1996 - ציון לשבח - י"ב - יולי גרמן
גיליס ה-26 1994 - פרס חמישי - י"ב - דוד בייליס
גיליס ה-25 1993 - ציון לשבח - י"א - דוד בייליס
גיליס ה-23 1991 - ציון לשבח - י"ב - אליק צאודר
גיליס ה-21 1989 - מקום ראשון - י"א - אהרון מילר
גיליס ה-20 1988 - ציון לשבח - י"ב - רן אבנימלך
גיליס ה-19 1987 - ציון לשבח - י"א - רן אבנימלך
גיליס ה-19 1987 - ציון לשבח - י"ב - איתן סייג 🎓
גיליס ה-10 1977 - ציון לשבח - י"ב - משה קליין

גרוסמן

גרוסמן ה-45 2004 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - איגור שלוחין 🎓
גרוסמן ה-37 1996 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס שלישי - י"ב - שמעון פרצל
גרוסמן ה-36 1995 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - ציון לשבח - גיא בנסקי
גרוסמן ה-31 1990 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - פרס ראשון - יצחק פאר
גרוסמן ה-29 1988 - תחרות לתלמידי תיכון וחיילים - מקום שני - רן אבנימלך

תחרות מדענים צעירים בישראל

תחרות מדענים צעירים בישראל ה-8 2005 - מקום שני - סאן ביטן - חיישני שמש
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-8 2005 - מקום שני - יובל נתיב - חיישני שמש
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-8 2005 - מקום שני - יהונתן ויינטראוב - חיישני שמש
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-7 2004 - מקום שלישי - בני קראמק - מנוע מחשב תלת-מימדי חדש ליצירת עולמות מציאותיים יותר לפי חוקי הפיסיקה
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-7 2004 - ציון לשבח - בן וייס - מקס-סולאר: אבטיפוס לגוף ומערכת אנרגיה נאנו-לוויין
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-7 2004 - ציון לשבח - לב קולומייץ - מקס-סולאר: אבטיפוס לגוף ומערכת אנרגיה נאנו-לוויין
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-7 2004 - ציון לשבח - איתי פיאט - מקס-סולאר: אבטיפוס לגוף ומערכת אנרגיה נאנו-לוויין
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-6 2003 - מקום ראשון - עופר קפוטא - מנוע גרפי תלת מימדי מתקדם - The Claw Engine
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-6 2003 - מקום ראשון - מקס אייזשטד - מנוע גרפי תלת מימדי מתקדם - The Claw Engine
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-6 2003 - מקום ראשון - שלומי פרוכטר - מנוע גרפי תלת מימדי מתקדם - The Claw Engine
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-2 1999 - ציון לשבח - טל רז - משחק דמקה נגד רובוטת
תחרות מדענים צעירים בישראל ה-2 1999 - ציון לשבח - דוד בלוך - משחק דמקה נגד רובוטת

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית

אולימפיאדת מדעי המחשב הישראלית ה-7 2003 - הצטיינות - יהונתן ויינטראוב

כימיאדה

כימיאדה ה-7 2005-6 - י"א - הרצאה הטובה ביותר - תום קוטלר
כימיאדה ה-6 2004-5 - שני - י"ב - מעיין זלוואס
כימיאדה ה-6 2004-5 - שלישי - י"א - תום קוטלר
כימיאדה ה-5 2003-4 - משתתף בגמר - י"ב - דניאלי דני
כימיאדה ה-5 2003-4 - י"א - ראשון - י - טל פריצקר
כימיאדה ה-5 2003-4 - משתתף בגמר - י"א - מעיין זלוואס


מצאתם שגיאות באתר זה? יש לכם מידע נוסף שהייתם רוצים שיופיע? לחצו כאן