תרגילי לוטרות מימי קורונה
איילה:
תחרות קבוצתית בפסח


ברווז:
אירוע הגיאומטריה הגדול


דורבן:
תרגיל 1: קומבי
תרגיל 2: מספרים ואלגברה
תרגיל 3: צביעות ופונקציונליות
תרגיל 4: גיאומטריה ומספרים
תרגיל 5: מספרים ומשחקים
תרגיל 6: דורבנים בכל מיני צבעים
תרגיל 7: דורבנים בכל מיני צבעים


היפו:
תרגיל 1
תרגיל 2
תרגיל 3: כיתות ח'
תרגיל 4: קנדה
תרגיל 5: פולין
תרגיל 6: רוסיה
תרגיל 7: עוד רוסיה
תרגיל 8: רוסיה ח'


וומבט:
20.3
27.3
3.4
9.4
17.4
24.4
1.5
וומבט סדרה שנייה: טריגו
קומבי
תורת המספרים


זברה:
תרגיל 1
תרגיל 2
תרגיל 3
תרגיל 4
תרגיל 5


פנדה:
קומבי, פתרון
מרימים אקספוננט, פתרון
דרגה וציר, פתרון
פונקציונלי זה חיובי פתרון
יש סיכוי לפתור שאלה
סוכמים ספרות
מחשבנים זוויות
גיאו לשחצנים
פולינומים, פתרון
גאוקומבי, פתרון
דיאופנטי ועוד
פרוייקטיבי פה ושם
א"ש
לוח שח