תרגילי אימון של תשפ"א

חומרים לקראת מחנה פסח:

לו"ז מחנה פסח

תרגיל אלגברי (יואב, לירדן)
תרגיל מספרים (גיא, לירדן)
אבטיחים במרחב (סשה, לירדן)
מכפלת הקטעים (לב, לירדן)
חמדנות (דניאל, לירדן)
איזון בגיאומטריה (לב, לירדן)
חלוקה שווה (רועי, לירדן)
פולינומים (ירון, לירדן)
אינברסיה (גיורא, לירדן)

אי-שוויונים (מיכאל, לשתי הקבוצות)
חמדנות (דניאל, לרותם)
תרגיל מספרים (דן, לרותם)
אי-שוויונים פונקציונליים (נועם, לרותם)
יש מצב? (דניאל, לרותם)
פולינומים (לב, לרותם)
חברותא גיאומטרית (דניאל ורונאל, לרותם)
דומינו וריצופים (איליה, לרותם)
אינברסיה צירית (אורי, לרותם)
משפט מורלי (לב, לרותם)

פאי בריבוע חלקי שש (לב)

חומרים ממחנה חורף:

לו"ז מחנה חורף
מבחנים ממחנה חורף

משוואות פונקציונליות חורפיות (דניאל, לירדן)
חשבון זוויות (דניאל, לירדן)
תרגיל מספרים (גיא, לירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, לירדן)
השקפת עולם (לב, לירדן)
יש מצב (לב, לירדן)
משפטי צ'בה (לב, לירדן)
נוסחת פיק (איליה, לירדן)
צביעות (דניאל וגיורא, לירדן)

מספרי פיבונצ'י (איליה)
אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)
תרגיל קומבינטורי (יואב, לרותם)
הרחבות ריבועיות (יואב, לרותם)
משוואות פונקציונליות (נועם, לרותם)
מיצוע בגיאומטריה (לב, לרותם)
משושים (לב, לרותם)
ישרים ומשולשים וגם מחומש (רועי, לרותם)
רותמות (לאון ויאג)חומרים ממחנה סתיו:

איילה וברווז (ליאור, לירדן)
מאייסעז (סשה, לירדן)
ספירה כפולה (דניאל)
מטבעות וניחושים (רועי, לרותם)
מעגלים וישרים (ניצן, לרותם)
משובעים, (לב)

משוואות פונקציונליות לרותם ולירדן (קפון, סשה ועידו)
תרגיל במספרים (קפון, לירדן)
אי-שוויונים בסתיו לרותם,לירדן (מיכאל)
רזולטנטות ודיסקרימיננטות שאלות , מצגת (לב, לרותם)
משוואות פל: שאלות , ומצגת (שבו, לרותם)

סיבוב והעתקה ספירלית (סשה, לירדן)
מעגל 9 הנקודות וגם ג'ברות (רונאל, לירדן)
הרצאה בגיאומטריה, עם ג'ברות (רונאל ואיתן, לרותם)

לו"ז מחנה סתיו

מבחנים: לו"ז מחנה סתיוחומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תש"ף
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א