תרגילי אימון של תשפ"א

חומרים ממחנה סתיו:

איילה וברווז (ליאור, לירדן)
מאייסעז (סשה, לירדן)
ספירה כפולה (דניאל)
מטבעות וניחושים (רועי, לרותם)
מעגלים וישרים (ניצן, לרותם)
משובעים, (לב)

משוואות פונקציונליות לרותם ולירדן (קפון, סשה ועידו)
תרגיל במספרים (קפון, לירדן)
אי-שוויונים בסתיו לרותם,לירדן (מיכאל)
רזולטנטות ודיסקרימיננטות שאלות , מצגת (לב, לרותם)
משוואות פל: שאלות , ומצגת (שבו, לרותם)

סיבוב והעתקה ספירלית (סשה, לירדן)
מעגל 9 הנקודות וגם ג'ברות (רונאל, לירדן)
הרצאה בגיאומטריה, עם ג'ברות (רונאל ואיתן, לרותם)

לו"ז מחנה סתיו

מבחנים: לו"ז מחנה סתיוחומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תש"ף
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א