תרגילי אימון של תשע"ח

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF

חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א