תרגילי אימון של תשפ"ב

חומרים ממחנה אוקטובר (סתיו):

לו"ז
המבחנים


תרגיל דיאופנט וגם עצות לפתרון משוואות דיאופנטיות (גיא, עבור ירדן)
חשבון משיקים (לב, לירדן)
גיאומטריה חד-ממדית (לב, לירדן)
משחקים (דניאל, לירדן)
שאלות סשה (סשה, לירדן)
תרגיל מספרי רמזי (גיורא, לירדן)
הרמת אקספוננט (גיא, לירדן)
תרגיל שורשים (לב, לירדן)
אי-שוויונים (מיכאל)
תיכושקף (רונאל, לרותם)
טריגו? (לב, לרותם)
משחקים (דניאל, לרותם)
תרגיל מספרים (תומר, לרותם)
שאלות סשה (סשה, לרותם)
בדיקה ב-3 נקודות (עמרי, לרותם)
אוריגמי (מוטי)חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשפ"א
תש"ף
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א