תרגילי אימון של תשע"ח

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF (יש גם רמז). פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF

חומרים מהמחנות:


ספירה כפולה (איליה, עבור ירדן)
משחקים (דניאל, עבור ירדן)
משחקים (דור וגיא שטוטלנד, עבור רותם)
אגדות (בועז ואביאל, עבור ירדן)
יש מצב (סשה)
טחנות רוח (לב, עבור ירדן)
תרגיל קומבינאטורי (דור, עבור רותם)
בניות קומבינאטוריות (איליה, ספטמבר, עבור רותם, המשך מהמחנה הקודם)
שובך מספרים (אלון, עבור ירדן)
קומבי (יואב, עבור רותם)
תמורות (אלון וגיא, עבור רותם)
זרימה (מיכאל צ'פמן, עבור רותם)
מרדף (סשה)

מספרים משולשיים (אלון, עבור ירדן)
מערכות משוואות (סשה, עבור רותם)
משפט פרמה (גיא שטוטלנד, עבור רותם)
סדרות שלמות (גיא ש', עבור רותם)
משפט שאריות הסיני (גיא ק', עבור ירדן)
פולינומים לירדן ופולינומים לרותם (אלון)
תרגיל אלגברי (ליעם, עבור רותם)
משוואות פונציואונליות (דניאל וגיא קפון, נובמבר, עבור רותם)
משוואות פונציואונליות (דניאל, נובמבר, עבור ירדן)
מקדמים בינומיים (לב, עבור ירדן)
תורת המספרים, ופתרונות לחלק מהשאלות (גיא שטוטלנד, עבור רותם)
אי-שוויונים (אוהד, נובמבר, עבור ירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, ספטמבר, עבור ירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, נובמבר, עבור רותם)
אי-שוויונים (מיכאל, חורף)
דף נוסחאות למשפט זיגמונדי (גיא קפון, עבור רותם)

שטחים (לב, ספטמבר, עבור ירדן, המשך מהמחנה הקודם)
השקפת עולם (עומרי, עבור ירדן)
תרגיל גיאומטרי (גיא ר', עבור רותם)
חישוב מרוכב (אביאל, עבור רותם)
דרורים (דור, עבור ירדן)
דרגת נקודה (דניאל, עבור רותם)
שריגים (לב, עבור ירדן)
אי-שוויונים גיאומטריים (לב, עבור רותם)
הערכות בציור (בועז, עבור רותם)
בניות גיאומטריות (בועז ועומרי, עבור רותם)


מי-מה-מו

לו"ז של מחנות:
ספטמבר
נובמבר
חורף


מבחנים:
מבחן מיון (3 בספטמבר) ופתרונות שלו
מחנה נובמבר
מחנה ספטמבר
מחנה חורף

חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א