תרגילי אימון של תשע"ט

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF

שלב ג' של אולימפיאדה (8 בינואר) שאלות, פתרונות.

חומרים:
מספרים משולשיים (דניאל לדן, לב לשניר)
תרגיל שורשים (ליאור, לירדן)
פיבונצ'י (ליאור, לירדן)
סיני (גיא, לירדן)
תרגיל דיאופנטי (גיא, לרותם)
פונקציונלי (דניאל, לרותם)
הדדיות ריבועית (גיא, לרותם)
אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)
אי-שוויונים: דף ראשון, דף שני (מיכאל, לירדן)
טריגו? (לב, לרותם)
רמזי (אלון, לרותם)
אלגוריתם אוקלידס (אלון, לירדן)
סדר כפלי (ירון, לרותם)
משוואות פונקציונאליות (דור, לירדן)
תרגיל פולינומים (גיא, לרותם)

תנועות המישור (שחר, לירדן) חלוקת צורות (לב)
חשבון זוויות (דניאל, לירדן)
גיאומטריה חד-ממדית (דור, לירדן)
שטח מכוון (לב, לירדן)
חברותא גיאומטרית (דניאל ובועז, לרותם)
הזזות (דור, לרותם)
העתקה ספירלית (דניאל, לירדן)
סיבוב בווקטור (מיכאל, לירדן)
תרגיל רדיקלי (לב, לירדן)
גיאומטריה אנליטית (לב, לרותם)
תרגיל גיאומטרי, רקע פרוייקטיבי, (דניאל, לרותם)
מעגלי מלפאטי (לב, לרותם)
מעגלים ואינברסיה צירית (בועז, לרותם)

מטבעות (גיא, לירדן)
אינדוקציה (דור ודניאל, לירדן)
זיווגים (לב, לירדן)
חלוקה שווה (ליאור, לירדן)
אינווריאנטים (אביאל, לירדן)
תרגיל קומבינטורי (סשה, לדן ולרותם)
נולשטלנזאץ קומבינאטורי (דן, לרותם)
חלוקות (ליאור, לירדן)
משפט טורן (דניאל, לרותם)
מה הסיכוי? (אלון, לרותם)
יצירתיות (לב, לרותם)

מבחנים:
יום עיון
מחנה סתיו
מחנה חורף

לו"זים: יום עיון , מחנה סתיו , מחנה חורף .

מי-מה-מו .


חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א