תרגילי אימון של תשע"ט

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF

שלב ג' של אולימפיאדה (8 בינואר) שאלות, פתרונות.

חומרים:
מספרים משולשיים (דניאל לדן, לב לשניר)
תרגיל שורשים (ליאור, לירדן)
אלגוריתם אוקלידס (אלון, לירדן)
סדר כפלי (ירון, לרותם)
משוואות פונקציונאליות (דור, לירדן)
תרגיל פולינומים (גיא, לרותם)

תנועות המישור (שחר, לירדן) חלוקת צורות (לב)
חשבון זוויות (דניאל, לירדן)
חברותא גיאומטרית (דניאל ובועז, לרותם)
הזזות (דור, לרותם)
מעגלי מלפאטי (לב, לרותם)
מעגלים ואינברסיה צירית (בועז, לרותם)

מטבעות (גיא, לירדן)
אינדוקציה (דור ודניאל, לירדן)
זיווגים (לב, לירדן)
חלוקות (ליאור, לירדן)
משפט טורן (דניאל, לרותם)
מה הסיכוי? (אלון, לרותם)
יצירתיות (לב, לרותם)

מבחנים:
יום עיון
מחנה סתיו

לו"זים: יום עיון , מחנה סתיו .


חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א