תרגילי אימון של תשע"ח

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF (יש גם רמז). פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF

חומרים מהמחנות:


ספירה כפולה (איליה, עבור ירדן)
טחנות רוח (לב, עבור ירדן)
תרגיל קומבינאטורי (דור, עבור רותם)
בניות קומבינאטוריות (איליה, ספטמבר, עבור רותם, המשך מהמחנה הקודם)
מרדף (סשה)
שובך מספרים (אלון, עבור ירדן)
קומבי (יואב, עבור רותם)
משחקים (דניאל, עבור ירדן)
תמורות (אלון וגיא, עבור רותם)

סדרות שלמות (גיא ש', עבור רותם)
משפט שאריות הסיני (גיא ק', עבור ירדן)
פולינומים לירדן ופולינומים לרותם (אלון)
אי-שוויונים (מיכאל, ספטמבר, עבור ירדן)
משפט פרמה (גיא שטוטלנד, עבור רותם)
תרגיל אלגברי (ליעם, עבור רותם)
משוואות פונציואונליות (דניאל וגיא קפון, נובמבר, עבור רותם)
משוואות פונציואונליות (דניאל, נובמבר, עבור ירדן)
מקדמים בינומיים (לב, עבור ירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, נובמבר, עבור רותם)
אי-שוויונים (אוהד, נובמבר, עבור ירדן)
דף נוסחאות למשפט זיגמונדי (גיא קפון, עבור רותם)
מספרים משולשיים (אלון, עבור ירדן)
מערכות משוואות (סשה, עבור רותם)

שטחים (לב, ספטמבר, עבור ירדן, המשך מהמחנה הקודם)
השקפת עולם (עומרי, עבור ירדן)
תרגיל גיאומטרי (גיא ר', עבור רותם)
אי-שוויונים גיאומטריים (לב, עבור רותם)
בניות גיאומטריות (בועז ועומרי, עבור רותם)
דרורים (דור, עבור ירדן)


מי-מה-מו

לו"ז של מחנות:
ספטמבר
נובמבר


מבחנים:
מבחן מיון (3 בספטמבר) ופתרונות שלו.
מחנה נובמבר
מחנה ספטמבר

חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א