תרגילי אימון של תשע"ט

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 8 ב-WORD או ב-PDF

שלב ג' של אולימפיאדה (8 בינואר) שאלות, פתרונות.

חומרים:
מספרים משולשיים (דניאל לדן, לב לשניר)
תרגיל שורשים (ליאור, לירדן)
פיבונצ'י (ליאור, לירדן)
שיטת הירידה (שחר, לירדן)
תרגיל פולינומים (ליאור, לירדן)
מקדמים בינומיים (לב, לירדן)
סיני (גיא, לירדן)
תרגיל דיאופנטי (גיא, לרותם)
משוואות פונקציונליות (סשה, עבור דן)
משוואות פונקציונליות (דור, לרותם)
משוואות פונקציונליות (דור, לירדן)
פונקציונלי (דניאל, לרותם)
הדדיות ריבועית (גיא, לרותם)
אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)
אי-שוויונים: דף ראשון, דף שני (מיכאל, לירדן)
טריגו? (לב, לרותם)
רמזי (אלון, לרותם)
אלגוריתם אוקלידס (אלון, לירדן)
סדר כפלי (ירון, לרותם)
תרגיל אלגברי (אלון, לרותם)
מקדמים בינומיים והתחלקות (גיא, לרותם)
פיבונאצ'י (איליה, פסח, לרותם)
תרגיל מספרים (גיא, פסח, לרותם)
משוואות פונקציונאליות (דור, לירדן)
תרגיל פולינומים (גיא, לרותם)

תנועות המישור (שחר, לירדן) חלוקת צורות (לב)
שיקופים וסיבובים (לב, עבור דן)
חשבון משיקים (בועז, לירדן)
חשבון זוויות (דניאל, לירדן)
גיאומטריה חד-ממדית (דור, לירדן)
שטח מכוון (לב, לירדן)
מרוכבים (לב, לירדן)
חברותא גיאומטרית (דניאל ובועז, לרותם)
הזזות (דור, לרותם)
העתקה ספירלית (דניאל, לירדן)
סיבוב בווקטור (מיכאל, לירדן)
תרגיל רדיקלי (לב, לירדן)
גיאומטריה אנליטית (לב, לרותם)
תרגיל גיאומטרי, רקע פרוייקטיבי, (דניאל, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (דניאל, פסח, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (דניאל, אביב, לרותם)
מעגלי מלפאטי (לב, לרותם)
מעגלים ואינברסיה צירית (בועז, לרותם)
שניוניות (ליאור, לרותם)
בדיקה ב-3 נקודות (עומרי, לרותם)
אלכסונים שנפגשים בנקודה אחת (לב, פסח, לרותם)

מטבעות (גיא, לירדן)
אינדוקציה (דור ודניאל, לירדן)
זיווגים (לב, לירדן)
התאמות (דניאל, לירדן)
חלוקה שווה (ליאור, לירדן)
חכמים וקוסמים (סשה, לירדן)
אינווריאנטים (אביאל, לירדן)
כמה? (אלון, לירדן)
תרגיל קומבינטורי (סשה, לדן ולרותם)
תרגיל קומבי (דור ודניאל, לרותם)
תרגיל קומבינאטורי (סשה, פסח, לרותם)
נולשטלנזאץ קומבינאטורי (דן, לרותם)
חלוקות (ליאור, לירדן)
משפט טורן (דניאל, לרותם)
קערות וכיפות (עמרי, לרותם)
מה הסיכוי? (אלון, לרותם)
יצירתיות (לב, לרותם)

מבחנים:
יום עיון
מחנה סתיו
מחנה חורף
מחנה אביב
מחנה פסח לרותם

לו"זים: יום עיון , מחנה סתיו , מחנה חורף , מחנה אביב, מחנה פסח קטן לרותם.

מי-מה-מו .


חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א