תרגילי לוטרות מימי קורונה
איילה:
תחרות קבוצתית בפסח


ברווז:
אירוע הגיאומטריה הגדול


דורבן:
תרגיל 1: קומבי
תרגיל 2: מספרים ואלגברה
תרגיל 3: צביעות ופונקציונליות
תרגיל 4: גיאומטריה ומספרים
תרגיל 5: מספרים ומשחקים


היפו:
תרגיל 1
תרגיל 2
תרגיל 3: כיתות ח'
תרגיל 4: קנדה
תרגיל 5: פולין
תרגיל 6: רוסיה
תרגיל 7: עוד רוסיה
תרגיל 8: רוסיה ח'


וומבט:
20.3
27.3
3.4
9.4
17.4
24.4
1.5


זברה:
תרגיל 1
תרגיל 2
תרגיל 3
תרגיל 4
תרגיל 5


פנדה:
קומבי
פונקציונלי זה חיובי
סוכמים ספרות
מרימים אקספוננט
מחשבנים זוויות
יש סיכוי לפתור
הדבר האמיתי
דרגה וציר