אולימפאידה למתמטיקה - חומרים משנת תשפ"ג
חומרים ממחנה אוגוסט:
לו"ז
המבחנים

אי-שוויונים (מיכאל, לירדן)
פולינומים סימטריים (אלון, לירדן)
משוואות דיופנטיות (רונאל, לירדן)
נצבע (לב, לירדן)
שטח מכוון (לב, לירדן)
בניות עזר (דניאל, לירדן)
חישוב מרוכב ודף נוסחאות (יערה, לירדן)
סיפורי סבתא (רועי, לירדן)

חשבון (אסף, לרותם)
פונקציונליות על פונקציות (דניאל, לרותם)
הוכחות קונסטרוקטיביות ואלגוריתמים (דניאל, לרותם)
ערך השוויון (עופר, לרותם)
אי-שוויונים (איתי, לרותם)


חומרים ממחנה קיץ:
לו"ז
המבחנים

משוואות (לב, לירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, לירדן)
תנועות המישור (דניאל, לירדן)
רדיקלי (רונאל, לירדן)
גרפים (ישי, לירדן)
משוואות פונקציונליות (עידו, לירדן)
אלgוריתם אוcליdס (אלון, לירדן)
בניות (איתי ולב, לירדן)

קומביגאו (לב, לרותם)
ספרות (אלון, לרותם)
בדיקה עם פתרונות (ירון, לרותם)
פולינומי עם פתרונות (דניאל, לרותם)
משוואות פונקציונליות (עידו, לרותם)
טורנירים עם פתרונות (אמתי, לרותם)
ערך הציור (איתן ורונאל, לרותם)
קומביאלגברה (עומרי וסשה, לרותם)


חומרים ממחנה מאי (מחנה קטן לרותם):
לו"ז
מבחן

תרגיל אלגברי (עומרי)
קומבי (לב)
דואליות, פתרונות, דף מסרים, דברים שצריכים לדעת לפני (ירון)
גבהים (לב)
סדרות שלמות (גיא)
שאריות ריבועיות עם פתרונות (דניאל)
שלבים גיאומטרי, פרק א' (דניאל)
שמורות חיתוך (רועי)
אי-שוויונים (מיכאל)


חומרים ממחנה פסח:
לו"ז
הזברה הקסומה של איתן
המבחנים

וארינג (עומרי, לרותם)
חבורות (רמי, לרותם)
צפיפות (עומרי, לרותם)
נקודת הפלא (גיורא, לרותם)
דומינו (איליה, לרותם)
גאוקומבי (יאיר, לרותם)
4.5.66 (כתום, לרותם)
אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)

לגזור ולהדביק (איתן, לירדן)
תרגיל דיופנטי (עומרי, לירדן)
התאמות (דניאל, לירדן)
משולש פסקל (דרור, לירדן)
פרפר (ליאור, לירדן) עם פתרונות
הומותטיה (לב, לירדן)
שמורות (ישי, לירדן)
זוויות (יאיר, לירדן)


חומרים ממחנה חורף:
לו"ז
המבחנים


אי-שוויונים (מיכאל, לירדן)
א"ש גיאומטרי (יאיר, לירדן)
ארבעון (לב, לירדן)
2 ו-5 (לב, לירדן)
XOR (יאיר, לירדן)
קופסאות (רועי, לירדן)
הצבות טריגונומטריות (דניאל, לירדן) עם פתרונות
תרגיל סדרות (גיא, לירדן) עם פתרונות

נקודת הקריש(איתן, לרותם) עם פתרונות
דומינו (איליה, לרותם)
גאוקומבי (יאיר, לרותם)
תרגיל אלגברי (גיא, לרותם)
מקדם יהודי (לב, לרותם)
ספירה כפולה (דור, לרותם) עם פתרונות
משוואות פונקציונליות שלמות (סשה, לרותם) עם פתרונות
חישוב (עומרי, לרותם)


חומרים ממחנה נובמבר (סתיו):
לו"ז
המבחנים


סדרות, פתרונות (גיא, לרותם)
הוכחות לפויירבאך (גיורא, לרותם)
נולשטלנזאץ קומבינטורי (דן, לרותם)
תרגיל שלבים, פתרונות (יאיר, לרותם)
חישוב (עומרי, לרותם)
מסלולי המילטון (לב, לרותם)

טיולים (לב, לירדן)
שובך יונים (נועם, לירדן)
חכמים וקוסמים (דניאל, לירדן)
העתקה ספירלית (יאיר, לירדן)
תרגיל מספרים (גיא, לירדן)
קניבלים (גיורא, לירדן)
אי-שוויונים - עירבוב משתנים (מיכאל, לירדן)חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשפ"ב
תשפ"א
תש"ף
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א