תרגילי אימון של תש"ף

תרגילי מינק - הסדרה החדשה
תרגיל 1. פתרון

תרגילי לוטרות מתקופת הקורונה

סדרת תרגילים קודמת
תרגילי מינק תרגיל זברה


חומרים:
משבצות (רועי ולב, לירדן)
אינדוקציה (בועז, לירדן)
תרגיל קומבי אלגוריתמי (עידו, לירדן)
ספירה כפולה (דור, לירדן)
קופסאות (רועי, לירדן)
תרגיל קומבינטורי סתוי (סשה, לרותם)
קניבלים (ירון, לירדן ולרותם)
גרפים (גיא, לרותם)
קומבי (דניאל, לרותם)
נצבע? (לב, לירדן)
קסם (סשה)
שמורות וחצי (סשה)
תרגיל קבוצות (רועי, לירדן)
קיצוני (לב, לירדן)
עצים פורשים (ניצן, לרותם)
עוגות (דניאל, לרותם)
ריצופים וחבורות - מצגת (לב, לרותם)

מודולו (גיא, לירדן)
סכומים אינסופיים (לב, לירדן)
אי-שוויונים בתורת המספרים (ליאור, לירדן)
וייטא והמשכו (דן, לירדן)
סדרות (דניאל ואוהד)
נגזרת דיסקרטית (ניצן, לירדן)
תרגיל פונקציונלי סתוי (עידו, לירדן)
תרגיל אלגברי (דור, לרותם)
מספרים (גיא, לירדן)
קפיצות ויאטה (גיא, לירדן)
תרגיל מספרים (דן, לרותם)
מספרים מספרים (לב, לירדן)
אי-שוויון ברנולי (מיכאל)
ריבוע ודומינו (גיא, לרותם)
שברים משולבים - מצגת (לב, לירדן)
עוד כוכבית וגם עוד כוכבית (דניאל, לירדן)
לא קומבי - בעיית וארינג (גיא, לרותם)
מספרי סטירלינג (ליאור, לרותם)

לגזור ולהדביק (איתן, לירדן)
מקום גיאומטרי עם הנפשות (לב, לירדן)
אינברסיה (דניאל, לירדן)
דפורמציות (לב)
מכוונים (דן, לירדן)
דרגת נקודה (ליאור, לירדן)
מעגל אפולוניוס (דניאל, לירדן)
דרורים (דור, לירדן)
ארבעון (שחר, לירדן)
תרגיל גאומטרי (איתן, לרותם)
תרגיל "אלגברי" (לב, לרותם)
חישובים מרוכבים בגיאומטריה (דניאל, לרותם)
תרגיל שלבי גיואמטרי שלב ראשון שלב שני (דניאל)
המקדם היהודי (לב, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (לב, לרותם)

אורדנונג (דור, לירדן)
מבחנים:
מחנה סתיו
מחנה חורף
ימי עיו תחילת הקיץ
מחנה קיץ

לו"זים: מחנה סתיו (נובמבר) מחנה חורף (נובמבר) ימי עיון של סוף הקיץ מחנה קיץ (אוגוסט)


חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א