תרגילי אימון של תשע"ח

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF (יש גם רמז). פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 8 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 9 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 10 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 11 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 12 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 13 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.

חומרים מהמחנות:


ספירה כפולה (איליה, עבור ירדן)
גרפים (לב, עבור ירדן)
משחקים (דניאל, עבור ירדן)
משחקים (דור וגיא שטוטלנד, עבור רותם)
שמורות (ירדן ואביאל, עבור ירדן)
זוגיות תמורה (אלון, עבור ירדן)
חצי-אינווריאנטים (לב עבור, עבור ירדן)
שיטת הקיצוני (לב, עבור ירדן)
סיבובים בקומבינאטוריקה (אלון, עבור רותם)
צביעות (דור ודניאל, עבור ירדן)
אגדות (בועז ואביאל, עבור ירדן)
יש מצב (סשה)
גיאומטריה קומבינאטורית (סשה)
טחנות רוח (לב, עבור ירדן)
תרגיל קומבינאטורי (דור, עבור רותם)
גרפים (גיא ש', עבור רותם)
בניות קומבינאטוריות (איליה, ספטמבר, עבור רותם)
שובך מספרים (אלון, עבור ירדן)
קומבי (יואב, עבור רותם)
תרגיל קומבינאטורי (יואב, קיץ, עבור רותם)
תמורות (אלון וגיא, עבור רותם)
זרימה (מיכאל צ'פמן, עבור רותם)
להטטנות (דן, הרצאת ערב)
מרדף (סשה)

מספרים משולשיים (אלון, עבור ירדן)
מערכות משוואות (סשה, עבור רותם)
משפט פרמה (גיא שטוטלנד, עבור רותם)
סדרות שלמות (גיא ש', עבור רותם)
משפט שאריות הסיני (גיא ק', עבור ירדן)
תרגיל פונקציונאלי (דניאל, עבור ירדן, קיץ)
סדרות (דניאל, עבור רותם)
הרמת אקספוננט (גיא שטוטלנד, עבור ירדן)
תרגיל פולינומי (דור, עבור ירדן)
פולינומים לירדן ופולינומים לרותם (אלון)
פולינומים מתחלפים (יואב, עבור רותם)
תרגיל דיאופנט וגם עצות לפתרון משוואות דיאופנטיות (גיא ש', עבור ירדן)
תרגיל אלגברי (ליעם, עבור רותם)
משוואות פונציואונליות (דניאל וגיא קפון, נובמבר, עבור רותם)
משוואות פונציואונליות (דניאל, נובמבר, עבור ירדן)
מקדמים בינומיים (לב, עבור ירדן)
התחלקות (לב, עבור רותם)
תרגיל ספרוֹת (אלון, לירדן)
תרגיל מספרים (אלון, לרותם)
תורת המספרים, ופתרונות לחלק מהשאלות (גיא שטוטלנד, עבור רותם)
חברותת מספרים (גיא,גיא, ודור, עבור רותם)
בניות בתורת המספרים (יואב, עבור רותם)
אי-שוויונים (אוהד, נובמבר, עבור ירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, ספטמבר, עבור ירדן)
אי-שוויונים (מיכאל, נובמבר, עבור רותם)
אי-שוויונים (מיכאל, חורף)
אי-שוויונים (מיכאל, מחנה פסח, עבור ירדן)
אי-שוויונים (אוהד, עבור רותם)
אי-שוויונים (מיכאל, קיץ)
אי-שוויונים קשים (מיכאל, דף שחולק במחנה חורף לפי בקשת רותם)
דף נוסחאות למשפט זיגמונדי (גיא קפון, עבור רותם)

שטחים (לב, ספטמבר, עבור ירדן, המשך מהמחנה הקודם)
השקפת עולם (עומרי, עבור ירדן)
תנועה בגיאומטריה (דור, עבור רותם)
הומותטיה (דור, עבור ירדן)
תרגיל גיאומטרי (גיא ר', עבור רותם)
חישוב מרוכב (אביאל, עבור רותם)
דרורים (דור, עבור ירדן)
אינוורסיה (לב, עבור רותם)
דרגת נקודה (דניאל, עבור רותם)
ערך הציור (דניאל, עבור רותם)
תער של אוקהם בגיאומטריה (לב, עבור רותם)
חישובים גיאומטריים (גיא שטוטלנד, עבור רותם)
גיאומטריה פרוייקטיבית (דור ודניאל, עבור רותם)
שריגים (לב, עבור ירדן)
אי-שוויונים גיאומטריים (לב, עבור רותם)
הערכות בציור (בועז, עבור רותם)
בניות גיאומטריות (בועז ועומרי, עבור רותם)
סגלגלים (גיא ק', הרצאת ערב)


מי-מה-מו

לו"ז של מחנות:
ספטמבר
נובמבר
חורף
פסח
קיץ


מבחנים:
מבחן מיון (3 בספטמבר) ופתרונות שלו
מחנה נובמבר
מחנה ספטמבר
מחנה חורף
מחנה פסח
מחנה קיץ
Olympic revenge

חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א