תרגילי אימון של תשע"ז

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 8 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 9 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 10 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 11 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.


אולימפיאדה בעל-פה שנערכה ב-18 לינואר עבור רותם וירדן.

חומרים ממחנה סתיו:
לו"ז של המחנה
המבחנים

ממחנה חורף:
לו"ז של המחנה
המבחנים

ממחנה אביב:
לו"ז של המחנה
המבחנים

ממחנה קיץ:
לו"ז של המחנה
המבחנים

חלוקה שווה (ירון, עבור ירדן)
צביעות (איליה)
חצי-אינווריאנטים (דניאל, עבור ירדן)
שובך יונים (דניאל, עבור ירדן)
קניבלים (ירון, עבור רותם)
נורות (סשה, לירדן)
חכמים וקוסמים (סשה)
משפט טורן (דניאל, לירדן)
שיטת הקיצוני (לב, לירדן)
תורת רמזי (גיא קפון ואלון, לירדן)
אי-שוויונים קומבינאטוריים (איליה, לרותם)
עוגות (דניאל, לרותם)
בניות קומינאטוריות (איליה , לרותם)
נימברים (איליה)
קערות וכיפות (עמרי, לרותם)
גרפים (שחר, לרותם)
זיווגים (איליה , לרותם)
סיבוכיות(ואדים, עבור רותם)

תרגיל שורשים (לב, עבור ירדן)
שיטת הירידה (שחר, עבור ירדן)
תרגיל פולימונים (סשה, עבור ירדן)
פולינומים שלמים (סשה, גרסה מקוצרת לירדן)
פולינומים שלמים(סשה, לרותם)
משפט פרמה על סכום שני ריבועים (מיכאל צ'פמן, עבור רותם)
שברים משולבים(שחר, לירדן)
משוואות פונקציונליות בשלמים, איך פותרים משוואות פונקציונאליות (דניאל)
תרגיל פונקציונלי קיץ (דניאל, עבור רותם)
הרמת אקספוננט (גיא קפון, לירדן)
תרגיל מספרים (ניצן, לירדן)
תרגיל דיופנטי בתוספת פתרון השאלות הקשות מהתרגיל (גיא שטוטלנד, לרותם)
חשבון שאריות (גיא קפון, לירדן)
אי-שוויונים (סתיו) (מיכאל, עבור רותם)
אי-שוויונים חורף (מיכאל)
אי-שוויונים, פסח (מיכאל)
אי-שוויונים, קיץ (מיכאל)
פונקציות יוצרות (גיא קפון, לרותם) מבוא קצר (לב)
תרגיל טריגונומטרי (לב, עבור רותם)
מספרי ברנולי(שחר, עבור רותם)
פונקציות הרמוניות (לב , הרצאת ערב לרותם) ופתרון של עמרי לשאלת IMC

שטחים (לב, עבור ירדן)
חשבון זוויות (לב, עבור ירדן)
סיבוב והעתקה ספירלית (לב, לירדן)
הומותטיה (לב, לירדן)
תרגיל רדיקלי (לב, לירדן) תמונה לשאלה 5 ותמונה להוכחת דור מצר של משפט בריאנשון
תרגיל רדיקלי (לב, לרותם)
בניות גיאומטריות (דור וירון)
סינוסים (גיא שטוטלנד, לשתי הקבוצות)
דף נוסחאות בריצנטרי, תרגיל בריצנטרי (ירון, עבור רותם)
תרגיל גיאומטרי (דניאל ולב, עבור רותם)
חתך הכי גדול של ארבעון ושל תיבה (לב, לרותם)
מעגל חצי חסום, הוכחות ופתרונות (דור מצר, לרותם)
חשבון זוויות (עומרי, עבור רותם) הקדמה
קו הלב תמונות ואנימציות של ירון
משולשית תמונות ואנימציות של מוטיחומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א