תרגילי אימון לאולימפיאדות - ע"ו (בריבוע)

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 8 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 9 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 10 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 11 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.

חומרים מהמחנות:
מבחנים של מחנה סתיו.
מבחנים של מחנה חורף.
מבחנים של מחנה פסח.
פתרון לשאלה 8 ולשאלה 10.
מבחנים של מחנה קיץ.
פתרון לאי-שוויון מתחרות קבוצתית.

משחקים (דניאל עבור ירדן).
מטבעות (לב, עבור ירדן).
התאמות (עמוס, עבור ירדן).
רציפות דיסקרטית וטחנות רוח (עמוס, עבור רותם).
שחמט, דובים ושמורות (עופר, עבור ירדן).
חצי-אינווריאנטים (איליה, עבור רותם).
תרגיל במשפט טורן (דניאל, עבור רותם).
להטטנות (דן, הרצאת ערב).
תרגיל קומבינאטורי (סטפאן, עבור רותם).
אקוריאומים (סשה).
תרגיל קומבינאטורי זוגי (סשה ולב, עבור רותם). ( טבלת מרובעים שלמים קטנים.)
יותר מזל משכל (לב, הרצאת ערב).
מה הסיכוי? (תום, עבור רותם).

שיטת הירידה (שחר, עבור ירדן).
משפט השאריות הסיני (דן, עבור ירדן).
משוואות פונקציונליות (דניאל, עבור ירדן).
זהויות (איליה, עבור ירדן).
מקדמים בינומיים (לב, עבור ירדן)
מספרים מרוכבים (לב, עבור ירדן).
המשפט הקטן של פרמה (לב, עבור ירדן).
מספרי פיבונאצ'י (איליה).
פולינומים (שחר, עבור ירדן).
אי-שוויונים סתיו (מיכאל, לשתי הקבוצות).
אי-שוויונים חורף (מיכאל, לשתי הקבוצות).
אי-שוויונים פסח (מיכאל, עבור רותם)
אי-שוויונים קיץ (מיכאל, עבור רותם)
תרגיל בתורת המספרים (דור, עבור רותם).
תרגיל דיאופנטי (אמוץ, עבור רותם).

חלוקה לצורות חופפות (לב עבור ירדן).
תנועות (דניאל, עבור ירדן).
אי-שוויון המשולש (לה, עבור ירדן).
שטח מכוון (לב, עבור ירדן).
משפטי צ'בה ומנלאוס (לב, עבור ירדן).
הומותטיה (לב, עבור ירדן).
אינברסיה (לב, עבור ירדן).
תרגיל גיאומטרי בחשבון זוויות (דור, עבור רותם).
תרגיל גיאומטרי -שאלה של איבלב (דור, עבור רותם).
תרגיל גיאומטרי -שאלה של קונגוז'ין (דור, עבור רותם).
תרגיל גיאומטרי של דניאל: דרישות קדם, חלק ראשון, חלק שני, ציורי ג'ברה (עבור רותם).
תרגיל גיאומטרי קייצי (דניאל, עבור רותם).
משפט פונסלה (יואב, עבור רותם).
שריגים (לב).
מעגלי מלפאטי (לב עבור רותם).
תרגיל בגיאומטריה קומבינאטורית (לב, עבור רותם).

שח אינסופי , אפילו ω4 , (עופר, הרצאת ערב)

כתיבה מסודרת (דור, לכולם).


חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א