אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה תשע"ד

תרגילי אימון לאולימפיאדות
תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .

מחנה האימונים הראשון נערך בחנוכה. כאן אפשר לראות את הלו"ז של המחנה ואת המבחנים.

מחנה האימונים השני נערך בפברואר. כאן אפשר לראות את הלו"ז של המחנה ואת המבחנים.

מחנה האימונים השלישי נערך בחופשת פסח. כאן אפשר לראות את הלו"ז של המחנה ואת המבחנים.

מחנה האימונים הרביעי נערך ביוני. כאן אפשר לראות את הלו"ז של המחנה ואת המבחנים.

חומרים מהמחנות:

חשבון שאריות (לב, עבור ירדן)
משפט שאריות הסיני (לב, עבור ירדן)
משפט פרמה הקטן (עמוס, עבור ירדן)
שיטת הירידה (שחר, עבור ירדן)
טריגונומטריה (לב, רותם)
אי-שוויונים לא הומוגניים במחנה חנוכה (מיכאל, עבור רותם)
אי-שוויונים במחנה פברואר (מיכאל)
אי-שוויונים במחנה פסח (מיכאל, עבור רותם)
אי-שיוויונים במחנה קיץ (מיכאל, ירדן ורותם)
תרגיל בהדדיות ריבועית (אמוץ, עבור ירדן)
משוואות פונקציונליות (דן, עבור רותם)
תרגיל בתורת המספרים (יואב, עבור רותם)
פולינומים מתחלפים (יואב, עבור רותם, לפי תרגיל של לב בוחובסקי)

זוגיות (עופר, עבור ירדן)
התאמות (לב, עבור ירדן)
רציפות דיסקרטית (גיא, עבור ירדן)
מטבעות (עופר, עבור ירדן)
חידת הקזיונו (פרופ' ניימן)
אינווריאנטים וזוגיות של תמורה (עמוס, עבור ירדן)
חצי-אינווריאנטים (איליה, עבור ירדן)
חבורות (מיכאל צ'פמן, עבור ירדן)
משחקים (איליה, עבור ירדן)
ספירה כפולה (איליה, עבור רותם)
משבצות (איליה, רותם)
תרגיל בניות קומבינאטוריות (עופר, עבור רותם)
משחק וולטר (איליה, עבור רותם)

אי-שוויון המשולש (לב, עבור ירדן)
משפט Chasles (שחר, עבור ירדן)
השקפת עולם (עופר, עבור ירדן)
הומותטיה - מתיחה אחידה (לב, עבור ירדן)
העתקות גיאומטריות (גיא, עבור ירדן)
בניות עם סרגל ומחוגה (גיא, עבור ירדן)
משפטי צ'בה ומנלאוס (לב, עבור ירדן)
תלתן (גיא, עבור רותם)
תרגיל גיאומטרי (גיא, עבור רותם)
אי שיוויונים גיאומטריים (לב, עבור רותם)
חתך מרבי של ארבעון ושל תיבה (לב, עבור רותם)
משפט ימליינובים (לב, עבור רותם)
משפט פונסלה (יואב, עבור רותם)
סימטריזציה מתכנסת החלק שלא נכנס להרצאה על אי-שוויון ברון-מינקובסקי (בועז, עבור רותם)


תרגילים מבחנים וחומרים של אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה של השנה הקודמת, תשע"ג.
תרגילים מבחנים וחומרים של אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה של שנת תשע"ב.
תרגילים מבחנים וחומרים של אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה של שנת תשע"א.