אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה תשע"ג

תרגילי אימון לאולימפיאדות
"The trick, Fletcher, is that we are trying to overcome our limitations in order, patiently. We don't tackle flying through rock until a little later in the program."
תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 8 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 9 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 10 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 11 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 12 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 13 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 14 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 15 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 16 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 17 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 18 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 19 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 20 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .
תרגיל 21 ב-WORD או ב-PDF . פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF .

מחנה אימונים הראשון נערך בנובמבר 2012.
הלו"ז של מחנה.
המבחנים שנערכו במחנה

מחנה אימונים השני נערך בסוף ינואר 2013.
הלו"ז של מחנה.
המבחנים שנערכו במחנה: רותם , ירדן , קבוצתית .

המחנה השלישי נערך במרץ 2013.
הלו"ז של מחנה.
המבחנים שנערכו במחנה .

המחנה האחרון נערך ביוני 2013.
הלו"ז של מחנה.
המבחנים שנערכו במחנה .

חומרים מהרצאות ותירגולים של מחנות

קומבינאטוריקה:
תרגיל בגרפים (איליה גרינלז, עבור ירדן).
תרגיל במשחקים (איליה גרינלז, עבור ירדן) בסוף חולק גם תרגיל המשך.
תמורות (בר גואטה, עבור ירדן).
תרגיל במטבעות (אלכסיי גלדקיך, עבור ירדן).
גרפים מישוריים (אלכסיי גלדקיך, עבור רותם).
אינווריאנטים (אינה, ירדן).
חצי-אינווריאנטים (איליה, עבור ירדן).
תרגיל זיווגים (איליה, עבור רותם או ירדן).
תרגיל פיראטים - חלוקת שולל (איליה גרינגלז, עבור רותם), תקציר השאלה בכנס הבינלאומי של תחרות הערים של בוגדנוב, קוליקוב, וצ'לנוקוב.
תרגיל בניות קומבינאטוריות (רום דודקביץ', עבור רותם).
הוכחה לנוסחת הווים (עמרי סולן, עבור רותם).

אלגברה:
שיטת הירידה (שחר, עבור ירדן).
מספרי פיבונצ'י (לב רדזיוילובסקי, עבור ירדן).
מקדמים בינומיים (לב רדזיוילובסקי, עבור ירדן).
סדר של מספר מודולו מספר אחר (לב רדזיוילובסקי, עבור ירדן).
משוואות פונקציונליות בשלמים (דן כרמון, עבור רותם).
משוואות פונקציונאליות 1 (אלכס קמרסקי, עבור רותם).
משוואות פונקציונאליות 2 (רום, עבור רותם ).
תירגול באי-שוויונים - מחנה אביב (מיכאל רוזנברג, עבור ירדן).
תירגול באי-שוויונים - מחנה סתיו (מיכאל רוזנברג, עבור רותם).
תירגול באי-שוויונים - מחנה חורף (מיכאל רוזנברג, עבור רותם).
תירגול באי-שוויונים - מחנה קיץ (מיכאל, עבור רותם).
מקדמים בינומיים: הוכחת זהויות אוטומטית (אופיר גורודצקי, עבור רותם).
אי-שוויונים קומבינאטוריים (איליה, עבור ירדן).
תרגיל תורת המספרים (שחר, עבור רותם).
תרגיל פולינומים (עמוס, עבור רותם).
הסברים לזהות בינומית של יבגני שוסטין (מבחן של רותם) (אופיר, עבור רותם).

שריג הרמוני (לב רדזיוילובסקי, עבור רותם) סריקת תקציר ההוכחה. (לפי המאמר של פיטר שולצה ).

גיאומטריה:
תנועות המישור ומשפט Chasles (שחר כרמלי, עבור ירדן).
הומותטיה (לב רדזיוילובסקי, עבור ירדן).
תירגול בציר רדיקלי (קונסטנטין זברני, עבור רותם).
מרובע שלם ונקודת מיקל (קונסטנטין זברני, עבור רותם).
משפטי צ'בה ומנלאוס (לב רדזיוילובסקי, עבור ירדן).
תרגיל טריגונומטרי ביחד עם רמזים ופתרונות (מריה, עבור ירדן).
ארבעון (לב רדזיוילובסקי, עבור ירדן).
תרגיל העמדת העגלה לפני הסוס בגיאומטריה ומשפט מורלי (לב רדזיוילובסקי, עבור רותם).
תרגיל אורתולוגיה (איליה גרינגלז ולב רדזיוילובסקי, עבור רותם) תקציר השאלה בכנס של תחרות הערים של זסלאבסקי.
מעגלי מלפאטי (לב רדזיוילובסקי, עבור רותם).
חשבון זוויות (לב, עבור רותם).
דרגת נקודה (ערן, עבור רותם).
הוכחה של פרוטסוב למשפט טבו (לב, עבור רותם).
שאלה של איבלב (לב, עבור רותם).
ניסים (לב, עבור רותם).
תרגיל בריצנטרי (גיא, עבור רותם).
עקומים אליפטיים (שחר כרמלי, עבור רותם).
סגלגלים (יבגני שוסטין, עבור רותם).


תרגילים מבחנים וחומרים של אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה של שנת תשע"ב.
תרגילים מבחנים וחומרים של אולימפיאדה ישראלית במתמטיקה של שנת תשע"א.