תרגילי אימון של תשע"ט

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF

שלב ג' של אולימפיאדה (8 בינואר) שאלות, פתרונות.

חומרים:
מספרים משולשיים (דניאל לדן, לב לשניר)
זהויות (יואב, לדן)
תרגיל שורשים (ליאור, לירדן)
פיבונצ'י (ליאור, לירדן)
שיטת הירידה (שחר, לירדן)
תרגיל פולינומים (ליאור, לירדן)
פולינומים סימטריים (אלון, לירדן)
בינומיים (דניאל, לדן)
מקדמים בינומיים (לב, לירדן)
משפט פרמה הקטן (ריאד, לדן)
סיני (גיא, לירדן)
תרגיל דיאופנטי (גיא, לרותם)
פגזי תותח (דניאל, לרותם)
משוואות פונקציונליות (סשה, עבור דן)
משוואות פונקציונליות (דור, לרותם)
משוואות פונקציונליות (דור, לירדן)
פונקציונלי (דניאל, לרותם)
הדדיות ריבועית (גיא, לרותם)
אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)
אי-שוויונים: דף ראשון, דף שני (מיכאל, לירדן)
טריגו? (לב, לרותם)
רמזי (אלון, לרותם)
אלגוריתם אוקלידס (אלון, לירדן)
סדר כפלי (ירון, לרותם)
תרגיל אלגברי (אלון, לרותם)
מקדמים בינומיים והתחלקות (גיא, לרותם)
פיבונאצ'י (איליה, פסח, לרותם)
תרגיל מספרים (גיא, פסח, לרותם)
משוואות פונקציונאליות (דור, לירדן)
תרגיל פולינומים (גיא, לרותם)

תנועות המישור (שחר, לירדן) חלוקת צורות (לב)
אי-שוויון המשולש (איתן, לדן)
שיקופים וסיבובים (לב, עבור דן)
חשבון משיקים (בועז, לירדן)
חשבון זוויות (דניאל, לירדן)
גיאומטריה חד-ממדית (דור, לירדן)
מסות (גיא, לירדן)
שטח מכוון (לב, לירדן)
מספרים מרוכבים (לב, לדן)
מרוכבים (לב, לירדן)
תלתן (איתן, לירדן)
חשבון זוויות (דניאל, לרותם)
חברותא גיאומטרית (דניאל ובועז, לרותם)
הזזות (דור, לרותם)
העתקה ספירלית (דניאל, לירדן)
סיבוב בווקטור (מיכאל, לירדן)
תרגיל רדיקלי (לב, לירדן)
גיאומטריה אנליטית (לב, לרותם)
תרגיל גיאומטרי, רקע פרוייקטיבי, (דניאל, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (דניאל, פסח, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (דניאל, אביב, לרותם)
מעגלי מלפאטי (לב, לרותם)
מעגלים ואינברסיה צירית (בועז, לרותם)
אליפסות (לב, לירדן)
גיאומטריה קומבינטורית (עמרי, לרותם)
שניוניות (ליאור, לרותם)
בדיקה ב-3 נקודות (עומרי, לרותם)
אלכסונים שנפגשים בנקודה אחת (לב, פסח, לרותם)
חתך מרבי לפירמידה ולקוביה (לב, לרותם)
בורסוק-אולם (גיא, לרותם, תרגיל של ארסני)

מטבעות (גיא, לירדן)
אינדוקציה (דור ודניאל, לירדן)
זיווגים (לב, לירדן)
התאמות (דניאל, לירדן)
חלוקה שווה (ליאור, לירדן)
XOR (לב, לדן),
חכמים וקוסמים (סשה, לירדן ודן)
שמורות (אביאל, לדן)
אינווריאנטים (אביאל, לירדן)
כמה? (אלון, לירדן)
תרגיל קומבינטורי (סשה, לדן ולרותם)
תרגיל קומבי (דור ודניאל, לרותם)
מילים (דולב, לירדן)
מילים (לב, לרותם)
תרגיל גרפים (אלון, לרותם)
תרגיל קומבינאטורי (סשה, פסח, לרותם)
נולשטלנזאץ קומבינאטורי (דן, לרותם)
חלוקות (ליאור, לירדן)
משפט טורן (דניאל, לרותם)
קערות וכיפות (עמרי, לרותם)
מה הסיכוי? (אלון, לרותם)
יצירתיות (לב, לרותם)

מבחנים:
יום עיון
מחנה סתיו
מחנה חורף
מחנה אביב
מחנה פסח לרותם
מחנה קיץ

לו"זים: יום עיון , מחנה סתיו , מחנה חורף , מחנה אביב, מחנה פסח קטן לרותם, מחנה קיץ .

מי-מה-מו .


חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א