אולימפאידה למתמטיקה - חומרים משנת תשפ"ב

חומרים לקראת מחנה קיץ:
לו"ז

פונקציונליות (גיא, לירדן)
צביעות (גיא ולב, לירדן)
מרכז מסה (מוטי, לירדן)
תומבי (דניאל, לירדן)
קוטב דרומי (דניאל, לירדן)
שטחים וליניאריות (לב, לירדן)
נימברים (איליה)
אי-שוויונים (מיכאל)
פונקציונליות (גיא, לרותם)
תרגיל מספרים (דור, לרותם)
חשבון זוויות (דניאל, לרותם)
גאו-קומבי (סשה, לרותם)
חישוב! בגיאומטריה (לב, לרותם)
נזק בספריה (דניאל, לרותם)
תרגיל קומבינטורי (לב, לרותם)


יום עיון - התרגיל של היפו


חומרים ממחנה אביב נוסף לרותם:
לו"ז


ישר סימסון (דרור)
חצי-חסום (דניאל)
אי-שוויונים (מיכאל)
פונקציות יוצרות: מבוא ותרגילים (גיא)
פולינומים (גיא)
מספרים (גיא)
ספירה (לב)חומרים ממחנה אביב:
לו"ז
מבחנים

תמורות וזוגיות (לב, לירדן)
ויאטה מודולרי (גיא, לירדן)
תלתן (דניאל, לירדן)
משפט שאריות הסיני (לב, לירדן)
אי-שוויונים (אביב) (מיכאל)
מרדף (סשה)
קומבי (שחר, לרותם)
הערכות בציורים (בועז, לרותם)
היפרבולות ישרות (דניאל, לרותם)
שיטה הסתברותית (דניאל, לרותם)
חברותת משחקים (גיא, לרותם)

יום עיון 9.3.2022
לו"ז
חברותות בוקר לרותם (גיא ודניאל), לירדן (לב)

השוק:
מטבעות ומידע דוגמאות שאלות (אביב, אסף ויותם)
משפט הול (גיורא)
א"ש הולדר (איתמר ועומרי)
סכום מינקובסקי (אורי)
משולש פסקל (גיא)
גרפים מישוריים (אופק ויותם)
תיכושקף (איתי)
מרובע שלם (נגה ויאיר)
גרפים לא מישוריים (אמתי)
שיטה הסתברותית (דניאל)
אינטגרציה לפי אופיין אוילר (לב)

חומרים ממחנה חורף:

לו"ז
המבחנים

מספרים ראשוניים (רמי)
העולם האקדמי (רמי)

אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)
טורן (דניאל, לרותם)
אינטגרלים (דניאל, לרותם)
מרובעים (דניאל, לרותם)
מילים (לב, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (לב, לרותם)
שריגים (לב, לרותם)

מרדף (סשה)

אי-שוויונים (מיכאל, לירדן)
תנועות (גיורא, לירדן)
משוואות פונקציונליות (סשה, לירדן)
אינדוקציה (דניאל, לירדן)
ספרות (יהל, לירדן)
שאריות (לב, לירדן)
לחתוך ולהרכיב (לב, לירדן)
אי-שוויון איזופרמטרי (לב, לירדן)
פאונים משוכללים (תומר, לירדן)
פאונים משוכללים (תומר, לרותם)


חומרים ממחנה אוקטובר (סתיו):

לו"ז
המבחנים


תרגיל דיאופנט וגם עצות לפתרון משוואות דיאופנטיות (גיא, עבור ירדן)
חשבון משיקים (לב, לירדן)
גיאומטריה חד-ממדית (לב, לירדן)
משחקים (דניאל, לירדן)
שאלות סשה (סשה, לירדן)
תרגיל מספרי רמזי (גיורא, לירדן)
הרמת אקספוננט (גיא, לירדן)
תרגיל שורשים (לב, לירדן)
אי-שוויונים (מיכאל)
תיכושקף (רונאל, לרותם)
טריגו? (לב, לרותם)
משחקים (דניאל, לרותם)
תרגיל מספרים (תומר, לרותם)
שאלות סשה (סשה, לרותם)
בדיקה ב-3 נקודות (עמרי, לרותם)
אוריגמי (מוטי)חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשפ"א
תש"ף
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א