תרגילי אימון של תשע"ז

תרגיל 1 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 2 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 3 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 4 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 5 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 6 ב-WORD או ב-PDF. פתרון שלו ב-WORD או ב-PDF.
תרגיל 7 ב-WORD או ב-PDF.

אולימפיאדה בעל-פה שנערכה ב-18 לינואר עבור רותם וירדן.

חומרים ממחנה חורף:
לו"ז של המחנה
המבחנים
חכמים וקוסמים (סשה)
משפט טורן (דניאל, לירדן)
שיטת הקיצוני (לב, לירדן)
עוגות (דניאל, לרותם)
שברים משולבים(שחר, לירדן)

אי-שוויונים(מיכאל)
פולינומים שלמים(סשה, לרותם)
פונקציות יוצרות (גיא, לרותם) מבוא קצר (לב)

בניות גיאומטריות (דור וירון)
חתך הכי גדול של ארבעון ושל תיבה (לב, לרותם)
סיבוב והעתקה ספירלית (לב, לירדן)
קו הלב תמונות ואנימציות של ירון


חומרים ממחנה סתיו:
לו"ז של המחנה
המבחנים

תרגיל פולימונים (סשה, עבור ירדן)
תרגיל שורשים (לב, עבור ירדן)
תרגיל טריגונומטרי (לב, עבור רותם)
משוואות פונקציונליות בשלמים, איך פותרים משוואות פונקציונאליות (דניאל)
אי-שוויונים (סתיו) (מיכאל, עבור רותם)
מספרי ברנולי(שחר, עבור ירדן)
משפט פרמה על סכום שני ריבועים (מיכאל צ'פמן, עבור רותם)

חשבון זוויות (לב, עבור ירדן)
תרגיל גיאומטרי (דניאל ולב, עבור רותם)
דף נוסחאות בריצנטרי, תרגיל בריצנטרי (ירון, עבור רותם)

חלוקה שווה (ירון, עבור ירדן)
צביעות (איליה)
חצי-אינווריאנטים (דניאל, עבור ירדן)
קניבלים (ירון, עבור רותם)
נימברים (איליה)

חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א