אולימפאידה למתמטיקה - חומרים משנת תשפ"ג


חומרים לקראת מחנה מאי (מחנה קטן לרותם):

לו"ז
מבחן

תרגיל אלגברי (עומרי)
קומבי (לב)
דואליות, דף מסרים, דברים שצריכים לדעת לפני (ירון)
גבהים (לב)
סדרות שלמות (גיא)
שאריות ריבועיות (דניאל)
שלבים גיאומטרי, פרק א' (דניאל)
שמורות חיתוך (רועי)
אי-שוויונים (מיכאל)


חומרים ממחנה פסח:
לו"ז
הזברה הקסומה של איתן
המבחנים

וארינג (עומרי, לרותם)
חבורות (רמי, לרותם)
צפיפות (עומרי, לרותם)
נקודת הפלא (גיורא, לרותם)
דומינו (איליה, לרותם)
גאוקומבי (יאיר, לרותם)
4.5.66 (כתום, לרותם)
אי-שוויונים (מיכאל, לרותם)

לגזור ולהדביק (איתן, לירדן)
תרגיל דיופנטי (עומרי, לירדן)
התאמות (דניאל, לירדן)
משולש פסקל (דרור, לירדן)
פרפר (ליאור, לירדן) עם פתרונות
הומותטיה (לב, לירדן)
שמורות (ישי, לירדן)
זוויות (יאיר, לירדן)


חומרים ממחנה חורף:
לו"ז
המבחנים


אי-שוויונים (מיכאל, לירדן)
א"ש גיאומטרי (יאיר, לירדן)
ארבעון (לב, לירדן)
2 ו-5 (לב, לירדן)
XOR (יאיר, לירדן)
קופסאות (רועי, לירדן)
הצבות טריגונומטריות (דניאל, לירדן) עם פתרונות
תרגיל סדרות (גיא, לירדן) עם פתרונות

נקודת הקריש(איתן, לרותם) עם פתרונות
דומינו (איליה, לרותם)
גאוקומבי (יאיר, לרותם)
תרגיל אלגברי (גיא, לרותם)
מקדם יהודי (לב, לרותם)
ספירה כפולה (דור, לרותם) עם פתרונות
משוואות פונקציונליות שלמות (סשה, לרותם) עם פתרונות
חישוב (עומרי, לרותם)


חומרים ממחנה נובמבר (סתיו):
לו"ז
המבחנים


סדרות, פתרונות (גיא, לרותם)
הוכחות לפויירבאך (גיורא, לרותם)
נולשטלנזאץ קומבינטורי (דן, לרותם)
תרגיל שלבים, פתרונות (יאיר, לרותם)
חישוב (עומרי, לרותם)
מסלולי המילטון (לב, לרותם)

טיולים (לב, לירדן)
שובך יונים (נועם, לירדן)
חכמים וקוסמים (דניאל, לירדן)
העתקה ספירלית (יאיר, לירדן)
תרגיל מספרים (גיא, לירדן)
קניבלים (גיורא, לירדן)
אי-שוויונים - עירבוב משתנים (מיכאל, לירדן)חומרי אימונים של האולימפיאדה הישראלית משנים קודמות:
תשפ"ב
תשפ"א
תש"ף
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
תשע"א