ד"ר מארק אפלבאום וד"ר פטר סמובול פרסמו מספר ספרים במתמטיקה אלמטרית:

מכפלה מיסתורית.

אינדוקציה.

מתמטיקה אלגאנטית - ברוסית, ביחד עם א. ו. ז'וקוב.