תחרות סטודנטים של 2019:

שלב ראשון התקיים בתאריך 17 בינואר 2019 במספר אוניברסיטאות, ובו השתתפו כ-40 מתחרים.
כאן אפשר לראות את השאלות ואת הפתרונות.

שלב שני התקיים בתאריך 15 במרץ 2019 בבאוניברסיטת תל אביב, ובו השתתפו 20 מתחרים שצברו את הניקוד הגבוהה ביותר בשלב ראשון.
כאן אפשר לראות את השאלות ואת הפתרונות.

שנה הקודמת - 2018
תחרויות של 2017
תחרויות של 2016
תחרויות של 2015
תחרויות של 2014
תחרויות של 2013
תחרויות של 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.