תחרות סטודנטים של 2016:

שלב ראשון נערך בתאריך 12 בינואר במספר אוניברסיטאות.
השתתפו בו כ-50 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות ואת הפתרונות.שלב שני נערך בתאריך 3 במרץ בבאוניברסיטה תל אביב.
השתתפו בו כ-20 סטודנטים מאוניברסיטאות שונות.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות ואת הפתרונות.שנה הקודמת - 2016
תחרויות של 2015
תחרויות של 2014
תחרויות של 2013
תחרויות של 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.