תחרות סטודנטים של 2016:

שלב ראשון נערך בתאריך 21 בינואר במספר אוניברסיטאות.
השתתפו בו כ-55 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות ואת הפתרונות.


שלב שני עבור כ-20 סטודנטים שהצליחו בשלב ראשון נערך באוניברסיטה תל-אביב ב-11 במרץ
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות ואת הפתרונות.


שנה הקודמת - 2015
שנה הקודמת - 2014
תחרויות של 2013
תחרויות של 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.