תחרות סטודנטים של 2015:

שלב ראשון נערך באמצע בינואר במספר אוניברסיטאות.
השתתפו בו כ-65 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות ואת הפתרונות.

שלב שני נערך בראשון במרץ בבאוניברסיטת תל-אביב.
השתתפו בו כ-25 סטודנטים ממספר אוניברסיטאות.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות ואת הפתרונות.

שנה הקודמת - 2014
תחרויות של 2013
תחרויות של 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.