תחרות סטודנטים של 2014:

שלב ראשון נערך בפברואר במספר אוניברסיטאות.
השתתפו בו כ-40 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות
שלב שני נערך ב-9 במאי 2014.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות , ואת הפתרונות.


שנה הקודמת - 2013
תחרויות של 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.