תחרות סטודנטים של 2013:

שלב ראשון נערך ב-4 בינואר במספר אוניברסיטאות.
השתתפו בו כ-40 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות , ואת הפתרונות.

שלב שני נערך באביב 2013.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות , ואת הפתרונות.

ב-IMC הנבחרת הישראלית זכתה במקום שלישי, וכל 5 המתחרים הישראלים זכו בפרס ראשון.

שנה הקודמת - 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.