תחרות סטודנטים של 2012:

שלב ראשון נערך ב-6 בינואר באוניברסיטאות שונות בארץ .
השתתפו בו כ-50 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות , ואת הפתרונות.
בטכניון (עקב דליפה) היה שאלון אחר .

שלב שני נערך ב-1 ביוני באוניברסיטת תל אביב.
השתתפו בו כ-20 סטודנטים.
כאן אפשר לראות את שאלות של התחרות , ואת הפתרונות.


תחרויות של השנה הקודמת - 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה .