תחרות סטודנטים של 2011:

תרגילים
תרגיל 1 : שאלות ב-WORD או ב-PDF


שלב ראשון נערך באמצע ינואר באוניברסיטאות שונות בארץ .
השתתפו בו כ-50 סטודנטים.
כאן אפשר לראות שאלות של התחרות ב-WORD או ב-PDF
ואת הפתרונות ב-WORD או ב-PDFשלב שני נערך ב-20/5/2011 באוניברסיטת תל אביב
והשתתפו בו 20 סטודנטים.
כאן אפשר לראות שאלות של התחרות ב-WORD או ב-PDF
ואת הפתרונות ב-WORD או ב-PDFתחרויות ותרגילים של השנה הקודמת - 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה .