תחרויות סטודנטים של 2010:

שלב ראשון נערך בתאריך 26.11.2009 באוניברסיטאות שונות בארץ .
השתתפו 75 סטודנטים מ-7 אוניברסיטאות.
כאן אפשר לראות שאלות של התחרות ב-WORD או ב-PDF
ואת הפתרונות ב-WORD או ב-PDF


שלב השני (שהוא המיון עבור SEEMOUS) נערך בתאריך 15.1.2010 באוניברסיטאו תל אביב.
כאן אפשר לראות שאלות של התחרות ב-WORD או ב-PDF
ואת הפתרונות ב-WORD או ב-PDF


שלב השלישי (שהוא המיון עבור IMC) נערך בתאריך 7.5.2010 באוניברסיטאו תל אביב.
כאן אפשר לראות שאלות של התחרות ב-WORD או ב-PDF
ואת הפתרונות ב-WORD או ב-PDF

תרגילי אימון עבור תחרויות סטודנטים של 2010 ופתרונותיהם:
תרגיל 1 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 2 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 3 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 4 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 5 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 6 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 7 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 8 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 9 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 10 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF
תרגיל 11 : שאלות: ב-WORD או ב-PDF
פתרונות: ב-WORD או ב-PDF


תחרויות ותרגילים של השנה הקודמת - 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה .