תחרות סטודנטים של 2019:

שלב ראשון התקיים בתאריך 9 בינואר 2020 במספר אוניברסיטאות, והשתתפו בו כ-60 סטדנטים מ-7 אוניברסיטאות.
כאן אפשר לראות את השאלות ואת הפתרונות.
שלב שני התקיים ב-13 במרץ, והשתתפו בו כ-20 סטדנטים.
כאן אפשר לראות את השאלות ואת הפתרונות.

שנה הקודמת - 2019
שנה הקודמת - 2018
תחרויות של 2017
תחרויות של 2016
תחרויות של 2015
תחרויות של 2014
תחרויות של 2013
תחרויות של 2012
תחרויות ותרגילים של 2011
תחרויות ותרגילים של 2010
תחרויות ותרגילים של 2009
תחרויות ותרגילים של 2008

האולימפיאדה אורגנה בחסות של האגוד הישראלי למתמטיקה.